Remont byłej komendy policji dobiega końca

1
59

Przy ul. Wojska Polskiego powstaje miejsce oferujące kompleksowe usługi dla osób niepełnosprawnych i dla osób starszych.

W rewitalizowanych budynkach byłej komendy policji w przyszłym roku powstanie dzienny dom pobytu i mieszkania wspomagane dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Remont powoli dobiega końca. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz i te związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. To jedna z kluczowych aktualnie realizowanych inwestycji w mieście – element rewitalizacji centrum Raciborza.

Efektem prowadzonych działań będzie stworzenie miejsca oferującego kompleksowe usługi dla osób niepełnosprawnych i dla osób starszych. Jest to szczególnie istotne w kontekście walki z procesami depopulacji. W budynkach po modernizacji będzie się mieścić 16 mieszkań wspomaganych oraz tzw. dom dziennego pobytu. Dostosowane będą one do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Mieszkania wspomagane będą objęte monitoringiem. Zainstalowany będzie w nich również system przywoławczy. Wszystko po to, by mieszkańcy czuli się bezpieczni. W budynku będzie dyżurował stale wykwalifikowany personel pielęgniarski, który będzie czuwał nad lokatorami. W obiekcie znajdzie się miejsce na kuchnię, jadalnię, pracownie prorozwojowe, salę sportową, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie na rowery, sprzęt i narzędzia ogrodnicze. Zarówno budynek mieszczący mieszkania wspomagane, jak i dom dziennego pobytu będą wyposażone w windę oraz bezprogowe podjazdy.

W domu dziennego pobytu organizowane będą zajęcia w zakresie kinezyterapii czy aktywności edukacyjnej polegającej na organizowaniu np. spotkań, warsztatów o tematyce związanej ze zdrowiem i nowymi technologiami, zajęcia językowe czy treningi pamięci. Mieszkańcy będą mogli też uczestniczyć w zajęciach z zakresu aktywności psychologicznej, kulturalnej i terapii zajęciowej. W obiekcie tym znajdzie się sala relaksu i muzykoterapii, gdzie w towarzystwie opiekuna mieszkańcy będą mogli się wyciszyć się i słuchać muzyki, a także sala rehabilitacji będąca również salką sportową. Podopieczni będą mogli po uprzednim wskazaniu lekarskim dochodzić do zdrowia – przywracać sprawność ruchową i poprawiać swoje samopoczucie. Będzie to miejsce, w którym na nowo będą mogli uczyć się czynności, które pomogą im funkcjonować w życiu. Na terenie po byłej komendzie znajdzie się również mały ogród i mini szklarnia/oranżeria.

Wartość inwestycji to 6 693 340,37 zł. Urząd pozyskał na wsparcie tej inwestycji środki w wysokości 3,34 miliona złotych z RPO dla województwa Śląskiego w ramach zadania pod nazwą „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie komendy powiatowej policji”.

KP
Fot. UM Racibórz