Raciborski sąd odzyskuje dawny blask

302
325

Budynek dawnego Sądu Krajowego w Raciborzu z dnia na dzień pięknieje.

Wszystko za sprawą modernizacji, która rozpoczęła się w 2017 roku. Ostatnio, 7 października, budynek przy ul. Wojska Polskiego wizytowali wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, minister Michał Woś oraz dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach Amadeusz Jędrzejczyk. Jego remont będzie kosztował w sumie blisko 20 mln złotych, zakończyć ma się w tym roku. – Możecie być dumni z tego obiektu. Będą zazdrościć go w całym kraju. Jestem zauroczony tym budynkiem. To jest prawdziwa perełka – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Finisz na horyzoncie

Obecnie na ukończeniu są roboty budowlane. Zrealizowano większość prac murarskich i tynkarskich, wykonano część robót dotyczących posadzek i sufitów podwieszonych, wykonano roboty wykończeniowe części łazienek, wykonano konserwację techniczną zabytkowych sufitów stiukowych w salach rozpraw i nad główną klatką schodową, poddano renowacji i odtworzeniu detale architektoniczne w korytarzach i klatce schodowej, wykonano renowację frontowej i bocznej elewacji, wykonano część przewodową instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonano instalację przewodów wentylacyjnych, zabudowano stolarkę drzwiową w części pomieszczeń parteru.

Ukryte ornamenty

Na szczególną uwagę zasługuje ukończony remont konserwatorski na frontowej elewacji, wykonanej w konwencji neorenesansu niderlandzkiego. Elewacja ta jest bogato zdobiona z licznymi detalami architektonicznymi i ozdobnym, dekoracyjnym, boniowanym cokołem z granitu i piaskowca.

We wnętrzach budynku zakończono prace konserwacji technicznej w zakresie ozdobnych sufitów stiukowych w salach rozpraw i nad główną klatką schodową. Zakończone prace przy stropach sztukatorskich poszerzyły wiedzę na temat bogatego wystroju wnętrza gmachu z końca XIX wieku. W ramach badań uzupełniających odkryto ślady bogatej ornamentyki zdobiącej rozbudowane formalnie stropy sal rozpraw. Wykonawca wykonał na suficie sali rozpraw na parterze fragment kolorystyki i ornamentyki zgodnej z pierwotnie wykonanymi na obiekcie w XIX wieku.

Zabezpieczą polichromie

Sąd Okręgowy w Gliwicach uzyskał ze Śląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotację w kwocie 110 000 zł na odsłonięcie i zabezpieczanie techniczne polichromii znajdujących się w dużej sali rozpraw oraz głównym holu budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 w Raciborzu.

Nowa siedziba

W odnowionym budynku siedzibę znajdą: Sądu Rejonowego w Raciborzu – Wydział II Karny, Służba Kuratorska, Punkt Kontaktu z Mediatorami; Sądu Okręgowego w Gliwicach funkcjonujących obecnie w remontowanym budynku – Oddział Informatyczny (Centrum Obsługi Druku) oraz I Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych w Raciborzu. Mieścić tu będą się także archiwa Sądu Rejonowego w Raciborzu i Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Sąd Okręgowy w Rybniku

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro w obecności Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wosia podpisał w Rybniku rozporządzenie o powołaniu Sądu Okręgowego w Rybniku oraz rozporządzenia wprowadzające.

– Pan Minister Woś przedstawił argumenty, które przemawiały za powołaniem tego sądu. Z doświadczenia wiemy, że mniejsze sądy okręgowe radzą sobie dużo lepiej niż te duże, a do tych dużych niewątpliwie należy dziś Sąd Okręgowy w Gliwicach – mówił Zbigniew Ziobro w Rybniku.

/c/
Fot. Katarzyna Cichoń, materiały prasowe