Racibórz pożegnał Maestro

60
206

Piotr Libera spoczął na Ostrogu 11 października. Muzyka pożegnały tłumy.

Śp. Piotr Libera był nauczycielem, muzykiem, dyrygentem, długoletnim prezesem Zarządu Okręgu Raciborskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także założycielem Chóru Mieszanego Strzecha.

Po zakończeniu szkoły podstawowej – jak sam mówił – nie bardzo wiedział, kim chciałbym w przyszłości zostać. – Na szczęście z pomocą nadeszły moje dwie koleżanki z klasy, które wybierały się do Liceum Pedagogicznego w Raciborzu. Wówczas mieściło się ono przy ulicy Opawskiej, gdzie obecnie znajduje się Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II. W związku z tym, można śmiało powiedzieć, że poszedłem tam nie z powołania a „za koleżankami”. Wówczas pomocną dłoń wyciągnęła w moim kierunku dr Bronisława Daniek, która była wspaniałym człowiekiem i polonistką. Co więcej, pani doktor, poprzez swoje działania zniwelowała pewien bunt, który wówczas we mnie siedział. Do dziś jestem jej wdzięczny za to, że mogę bez skrępowania posługiwać się poprawną polszczyzną – wspominał śp. Piotr Libera w rozmowie w 2017 roku.

Po liceum edukację kontynuował w raciborskim Studium Nauczycielskim na kierunku muzyka i śpiew. – Dyplom uzyskany w Studium Nauczycielskim o profilu muzycznym, był swego rodzaju „schodkiem” do dostania się na studia wyższe, które ukończyłem we Wrocławiu. Dziś mieści się tam Akademia Muzyczna. Po powrocie do Raciborza rozpocząłem pracę w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej. Niestety było to zbyt daleko, dlatego też starałem się znaleźć zatrudnienie w Raciborzu. Po pewnym czasie poszukiwań zostałem nauczycielem w obecnej Szkole Podstawowej nr 4, gdzie byłem wychowawcą klasy z tzw. młodzieżą trudną. W związku z tym, że była to praca ciężka, postanowiłem z niej zrezygnować na rzecz ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 7 w Raciborzu – Ocicach, gdzie oprócz muzyki także uczyłem wychowania fizycznego – wspominał emerytowany nauczyciel.

Jeden z najbardziej znanych i cenionych raciborzan, wielki autorytet, znany jako „Maestro”. Za swoją działalność krzewienia kultury muzycznej Piotr Libera został odznaczony tytułem Zasłużony dla Miasta Raciborza oraz nagrodą Prezydenta Miasta w dziedzinie animacji kulturalnej.

Ze swoim chórem brał udział w ogromnej liczbie koncertów i występów zarówno w kraju, jak i za granicą, na festiwalach, przeglądach, nagraniach radiowych i telewizyjnych w Opolu i Katowicach. Istotnym wydarzeniem w życiu chóru była uroczystość jubileuszu 30-lecia Zjazdu Śpiewaczego w Raciborzu w 1968 r. Chór odznaczony został medalem „Zasłużony Działacz Ziemi Raciborskiej”, nadanym przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu.

red.
Fot. Katarzyna Cichoń