Zielona Pracownia w Rybniku

167
169

Zakupiono między innymi mikroskopy, zastawy do badania czystości wody i powietrza, sprzęt komputerowy, interaktywną tablicę, projektor oraz meble.

Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni GEOLAB w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku odbyło się 24 września. Koszt utworzenia i wyposażenia pracowni wyniósł 37 500 zł, a WFOŚiGW w Katowicach dofinansował to zadanie dotacją w wysokości 30 000 zł. W GEOLAB uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę poprzez wykonywanie samodzielnych doświadczeń i badań w Kąciku Mikroskopowania czy Kąciku Meteorologicznym. W Rybniku powstał również mini ogród botaniczny.

c
Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rybniku

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.