500+ dla niepełnosprawnych

2058
142
Close up Lonely elderly woman sitting on wheelchair at garden in
Close up Lonely elderly woman sitting on wheelchair at garden in hospital

500+ dla niepełnosprawnych to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

Świadczenie 500+ skierowane jest do osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski będą rozpatrywane od 1 października, ale już dziś można je składać.

Stosowny formularz ZUS ESUN jest już dostępny we wszystkich placówkach ZUS, a także na stronie internetowej. Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł osobie, która nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł. Jeśli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących tej osobie świadczeń. Świadczenie wypłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz Oddział ZUS w Rybniku zorganizowały wyjazdowe dyżury, w czasie których można było poznać szczegółowe informacje na temat świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych. Spotkanie informacyjne odbyło się 17 września w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, pok. nr 9A). Drugi termin przewidziany na zebranie wniosków oraz udzielenia dodatkowych informacji przypada 1 października w godzinach od 10:00 do 13:00.

/c/
Fot. freepik