Przedszkolaku, złap oddech

279
180
przedszkolaku zlap oddech (2)

Nowa kampania ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Wraz z początkiem września rusza kampania edukacyjno-informacyjna pt. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku, złap oddech”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, a w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

W ramach kampanii zostanie przeprowadzony konkurs dla nauczycieli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć dla dzieci przedszkolnych, które będą dotyczyły zanieczyszczenia powietrza, smogu czy walki z niską emisją. Do placówek zostaną przekazane także zestawy edukacyjne. Zarówno scenariusze, jak i materiały dydaktyczne ułatwią wprowadzenie dzieci w tematykę kampanii. Następnie każda placówka, która została zakwalifikowana do udziału w kampanii, przygotuje własne przedstawienie „teatralne” o tematyce: zanieczyszczenie powietrza/smog/walka z niską emisją.

Założono, że w czasie udziału placówki w kampanii wszyscy rodzice otrzymają ulotkę edukacyjną na temat: wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka, a w szczególności dzieci, sposobów unikania narażenia na zanieczyszczone powietrze, m.in. stosowanie oczyszczaczy powietrza, konieczności wprowadzenia nawyku codziennego sprawdzania stanu jakości powietrza i odpowiedniej reakcji na zagrożenia. Projekt przewiduje również umieszczenie w każdej placówce tablicy informacyjnej o stanie jakości powietrza.

Dodatkowo wszystkie produkty kampanii w formie bajek animowanych, zestawów ćwiczeń dla przedszkolaków, plakatów edukacyjno-informacyjny czy ulotek edukacyjnych zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, aby służyły wszystkim mieszkańcom województwa śląskiego.

Konferencja prasowa na temat rozpoczynającej się we wrześniu kampanii odbyła się 23 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego przy udziale Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa oraz Tomasza Bednarka – Prezesa Zarządu Funduszu. Kampania edukacyjno–informacyjna zostanie sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Koszt całkowity zadania wynosi 1 007 642,00 zł, kwota dotacji Funduszu: 332 067,00 zł.

C
Fot. WFOŚiGW

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.