Kolonie Caritas Diecezji Sosnowieckiej dofinansowane przez WFOŚiGW

3
104
Kolonie Caritas Diecezji Sosnowieckiej dofinansowane przez WFOŚiGW
Kolonie Caritas Diecezji Sosnowieckiej dofinansowane przez WFOŚiGW

Hasłem przewodnim tegorocznych kolonii jest myśl Antoine de Saint-Exupery’ego: „Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie dziesięciu podmiotom w kwocie do 960 700,00 zł na organizowanie podczas wakacji kolonii letnich. Ponad 5 tys. dzieci korzysta z takiej formy wypoczynku połączonego z edukacją ekologiczną. Jednym z Beneficjentów był Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

W lipcu odbyły się turnusy w Jaworzynce i w Ostrowie nad morzem, przez całe wakacje trwaŁY kolejne turnusy w Zakopanem, a w sierpniu miała miejsce wakacyjna przygoda w Zalesiu. W sumie na wszystkich turnusach wypoczywało 450 dzieci z diecezji sosnowieckiej.

Koloniści Caritas są za pan brat z ekologią, dbają o środowisko naturalne, uczestniczą w licznych wycieczkach, prowadzą zdrowy tryb życia, a żadne dziecko nie wyjechało z kolonii bez nagrody. Hasłem przewodnim tegorocznych kolonii jest myśl Antoine de Saint-Exupery’ego: „Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”.

KP
Fot. WFOŚiGW

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.