ZUS z nowym sposobem na kontrole

116
58
zus

Nowa forma kontroli bazuje na automatycznym sprawdzaniu wszystkich osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które dobrowolnie płacą składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Nowe urządzenie ZUS działa już od sierpnia ubiegłego roku. W rezultacie w ostatnim kwartale ubiegłego roku ZUS wydał 9,2 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę 9 mln zł zasiłków. Przedsiębiorcy muszą zwrócić zasiłek, jeśli ZUS udowodni im, że w czasie zwolnienia lekarskiego podejmowali inną działalność. – Najczęściej kontrole, w których okazuje się, że przedsiębiorcy działali w czasie zwolnienia, dotyczą właścicieli warsztatów samochodowych, salonów urody, kwiaciarni, sklepów i hurtowni – podała Rzeczpospolita.

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 324 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymana została wypłata 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł. Tym samym ZUS zdecydowanie podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidłowości. W ubiegłym roku decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r.

C