PWSZ dla biznesu

283
113
pwsz raciborz

Raciborska szkoła wyższa stawia na dualne kształcenie.

Centrum Biznesu, Innowacji i Nowoczesnych Technologii w PWSZ ma za zadanie rozwijać potencjał naukowo-innowacyjny w regionie, poprzez tworzenie baz danych i rozwijanie sieci kontaktów pomiędzy nauką i biznesem. Jego celem jest promocja rozwoju przedsiębiorczości technologicznej poprzez wprowadzenie organizacji szerokiej płaszczyzny kontaktów między badaniami a przemysłem. Głównymi zadaniami Centrum będzie informowanie o prowadzonych w PWSZ pracach badawczych oraz poszukiwanie możliwości sprzedaży wyników, a także poszukiwanie partnerów lub zleceniodawców na kolejne przedsięwzięcia. Inicjatywa jest ważnym elementem polityki szkoły wyższej, która umożliwi większe otwarcie na kontakty z praktyką gospodarczą oraz uczestnictwo w regionalnych działaniach, stymulujących rozwój ekonomiczny.

Część zadań dotyczących wsparcia technologicznego i biznesowego innowacyjnych firm, może być realizowana przez pracowników PWSZ w Raciborzu, są to: dostęp do baz danych i informacji, doradztwo technologiczne i prawne, pośrednictwo w kontaktach z twórcami techniki, poszukiwanie partnerów i pośrednictwo kooperacyjne, promocja firm i rozwijanych projektów, pomoc przy zakładaniu działalności czy szkolenia dla firm.

Nowością w PWSZ jest także uruchomiony w tym roku kierunek „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał decyzję o nadaniu szkole wyższej uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na profilu praktycznym. Program kształcenia dla kierunku ZiIP zbudowano tak, aby łącząc wiedzę menedżerską z elementami wiedzy inżynierskiej dawał maksymalne kompetencje i możliwości absolwentom na rynku pracy. Kierunek skonstruowano w oparciu o nauki o zarządzaniu oraz kompetencje inżynierskie. Ważnym elementem programu jest moduł zajęć z języków obcych w zakresie specjalistycznego języka biznesowego oraz języka technicznego.

C