XVII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

154
91

W Wodzisławiu Śląskim w ramach Olimpiady rywalizowało ponad 300 uczestników.

Poza sportowymi konkurencjami przygotowano dodatkowe atrakcje w postaci przejażdżki na motorach Harley Davidson czy wjazdu na wysokość drabiną strażacką. Były także animacje i bajkowe maskotki Teatru Wodzisławskiej Ulicy, gigantyczne bańki mydlane i pokazy taneczne.

Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych jest jedną z największych tego typu imprez sportowo-rekreacyjnych na Górnym Śląsku. Biorą w niej udział podopieczni ośrodków wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów opiekuńczo–leczniczych, ośrodków rehabilitacyjnych, szkół integracyjnych czy stowarzyszeń z terenu całego województwa śląskiego, a nawet z terenu sąsiednich Czech. Główną ideą wydarzenia jest integracja środowisk osób z niepełnosprawnościami, a także promowanie takich wartości jak przyjaźń, solidarność czy fair play.

C
Fot. Adrianna Sikorska