Tak to się robi w Wodzisławiu, czyli rzecz o rewitalizacji nieużytków

1
174

Wodzisław Śląski zrewitalizował 4,5 ha nieużytków miejskich. W Raciborzu kończy się remont Parku Jordanowskiego.

Sześć terenów zielonych w Wodzisławiu Śl. zostało odnowionych dzięki ponad czterem milionom złotych dofinansowania unijnego. W Raciborzu w dalszym ciągu trwa przebudowa Parku Jordanowskiego, który przez lata zaniedbań popadł w ruinę.

Tereny, które zostały poddane gruntownej rewitalizacji w Wodzisławiu Śląskim, znajdują się na Starym Mieście, Nowym Mieście i Wilchwach – to dzielnice miasta. Wodzisławskiemu magistratowi udało się pozyskać na ten cel niemałe fundusze unijne. Według pierwotnej umowy o dofinansowanie wynosiły one 4 245 212,32 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to z kolei 4 994 367,44 zł. Czyli bagatela prawie 5 mln zł. Środki przyznano miastu w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego POIiŚ 2014-2020. W efekcie ich pozyskania miastu udało się zagospodarować w sumie 4,5 ha dotychczasowych nieużytków. Za fachowe przygotowanie, realizację, nadzór, rozliczanie i sprawozdawczość odpowiedzialni byli pracownicy specjalnie powołanej w tym celu Jednostki Realizującej Projekt. To pozwoliło zachować zasadę transparentności wydawania i zagospodarowania funduszy. Utrzymaniem nowo powstałych zielonych, miejskich terenów zajmować się będą wodzisławskie służby komunalne. To pozwoli znowu na sprawne zarządzanie terenem, jak i jego monitoring. Na zrewitalizowanych terenach nasadzenia roślin, zwłaszcza drzew i krzewów, zostały zaprojektowane w ten sposób, aby stanowiły barierę akustyczną dla hałasu. Głównie przy szlakach komunikacyjnych zaprojektowano liniowe bądź punktowe układy drzew i krzewów mające na celu stworzenie osłon chroniących użytkowników przed hałasem.

Długo wyczekiwana przez mieszkańców Raciborza rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego powoli dobiega końca. Przekazany we wrześniu poprzedniego roku plac budowy pod Ogródek, który ma stać się atrakcyjnym miejscem rekreacji i wypoczynku w naszym mieście, zaczyna nabierać kształtów. Inwestycja ta wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 i jest jedną z kluczowych, realizowanych w obszarze rewitalizacji miasta. Przedmiotem przedsięwzięcia było stworzenie dla mieszkańców bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji w mieście. Na terenie Ogródka zaplanowano szereg różnych atrakcji, w tym instalacji i urządzeń zabawowych dostosowanych do potrzeb osób w każdym wieku, także osób niepełnosprawnych oraz matek z małymi dziećmi. – Ogródek Jordanowski jest miejscem o szczególnym znaczeniu, gdyż skupia wokół siebie instytucje, które pozytywnie oddziaływają na proces rewitalizacji miasta – graniczy z Młodzieżowym Domem Kultury, w bliskim sąsiedztwie znajduje się także Miejska i Powiatowa Biblioteka, która również w ramach pakietu rewitalizacyjnego poddana została kompleksowej przebudowie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz matek – mówił podczas przekazania placu budowy były prezydenta Raciborza Mirosław Lenk.

Projekt budowy miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego został wybrany do dofinansowania w drodze otwartego konkursu. Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie aż 95% wartości kosztów kwalifikowalnych, czyli 2 147 028,79 mln zł.

Wygląda na to, że ta inwestycja może nie być jedyną, która pozwoli zrewitalizować miejskie nieużytki. Już w czasach kampanii wyborczej obecny prezydent miasta Dariusz Polowy zapowiedział zwrócenie pozyskanego przez Miasto dofinansowania na zadanie: „Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz”. Jak powiedział, tak też zrobił. W mieście nie dojdzie do skutku inwestycja wartości ponad 6 mln zł, za którą miał zostać przebudowany raciborski plac Długosza. Prezydent Polowy zapowiedział, że będzie się starał kolejny raz te środki pozyskać, jednak na inny cel, jakim ma być budowa bulwarów na lewym brzegu Odry. To jest możliwe, gdyż program rewitalizacji centrum Raciborza obejmował także ten obszar, a urząd marszałkowski przyjmuje teraz tylko wnioski związane z rewitalizowaniem przestrzeni.

Dariusz Niestroj
Fot. D. Niestroj, UM Wodzisław Śl.