20,5 mln złotych na odnawialne źródła energii

97
92
OZE

Ponad 1200 gospodarstw domowych w regionie będzie mogło wytwarzać z odnawialnych źródeł energię na własne potrzeby.

Związek Subregionu Zachodniego podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach której uzyska ponad 20 mln zł wsparcia. Trafi ono bezpośrednio do tych gospodarstw domowych, które wzięły udział w naborze projektu do 30 kwietnia 2018 r. Konkurs został rozstrzygnięty przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii. Beneficjenci w sumie otrzymają ponad 147 mln zł z funduszy Unii Europejskiej. O dofinansowanie unijne konkurowało 120 podmiotów. Łączna wartość projektu to ponad 21 mln zł, dofinansowanie unijne każdej instalacji wyniesie maksymalnie 95 procent.

O udział w projekcie walczyło ponad 1200 gospodarstw domowych z Godowa, Jastrzębia-Zdroju, Krzyżanowic, Marklowic, Pszowa, Raciborza, Rybnika, Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego i Żor. Wykonanych zostanie 1 468 instalacji OZE: 1097 wniosków dotyczy instalacji fotowoltaicznych, 130 pomp ciepła do c.w.u., a 241 kotłów na pellet z biomasy. Instalacje OZE będą obejmować produkcję energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej, a także produkcję energii elektrycznej. Związek Subregionu Zachodniego planuje w najbliższym czasie organizację spotkań z mieszkańcami, którzy biorą udział w projekcie. Ich celem ma być omówienie zasad podpisywania umów grantowych, wyboru wykonawców czy montażu instalacji.

Konferencja prasowa dotycząca otrzymanego dofinansowania dla projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego odbyła się 24 maja. W siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego obecni byli wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża, przewodniczący Związku – prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca oraz wiceprzewodniczący – prezydent Rybnika Piotr Kuczera, którzy przedstawili przebieg konkursu i opowiedzieli o przyznanym dofinansowaniu.

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii stale rośnie. Zwiększająca się świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz promowanie projektów mających na celu poprawę jakości powietrza w rejonie przynosi efekty. Stale rośnie też popyt na dotacje do domowych instalacji fotowoltaicznych, ekologicznych kotłów czy pomp ciepła.

c
Fot. Subregion Zachodni