Promesy na zakup wozów przekazane

1085
99
mde

Dzięki współpracy rządowo-samorządowej planowany jest zakup 480 pojazdów bojowych dla OSP w całej Polsce.

Podczas przekazania przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego promes na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo–gaśniczych podkreślano, jak ważną rolę oni pełnią. W skali całego kraju strażacy podejmują interwencje średnio co minutę. Wyjeżdżają do wypadków komunikacyjnych, pożarów, innych miejscowych zagrożeń czy pomagają w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Właśnie dlatego Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z Leszkiem Suskim – Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej uroczyście podziękowali strażakom zawodowym oraz druhom zrzeszonym w jednostkach ochotniczych straży pożarnych za ich trud i zaangażowanie.

W uroczystości udział wzięli także m.in.: Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm RP – Waldemar Andzel, Jerzy Polaczek, Izabela Kloc, Mariusz Trepka, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP Jacek Kleszczewski oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

W 2018 roku zakupiono 380 wozów bojowych dla jednostek OSP w całej Polsce. W tym roku planuje się osiągnąć jeszcze lepszy wynik, bowiem do jednostek OSP ma trafić 480 pojazdów. W ubiegłym roku w województwie śląskim ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach dofinansowano zakup 26 pojazdów pożarniczych. Zakup wozów dla straży pożarnych jest możliwy dzięki wkładowi finansowemu wielu podmiotów. Łączny koszt samochodów to ponad 30 mln zł, w tym wkład samorządów. Resztę dołożą MSWiA i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łącznie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację tego zadania zostanie przeznaczone prawie 10 mln zł.

c
Fot. WFOŚiGW

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.