Racibórz czeka szereg inwestycji drogowych

112
398
inwestycje

Przez kilka ostatnich lat podawanych jest sporo informacji na temat drogi łączącej Racibórz z Pszczyną. Pierwsze odcinki drogi znajdujące się w Rybniku oraz Żorach mają zostać oddane do użytku już pod koniec tego roku.

Kolejnym etapem prac nad nową drogą jest obwodnica wschodnia w Raciborzu – znajdująca się wzdłuż Ulgi do skrzyżowania Rybnicka – Piastowska.

Dnia 2 kwietnia br. otwarto oferty złożone w przetargu na budowę obwodnicy Raciborza. Przypomnijmy, że przetarg ten obejmuje dwa etapy (nr 4 i 5) przedsięwzięcia nazwanego „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”.

Złożono następujące oferty:
1. Konsorcjum firm – lider: Eurovia Polska S.A. w Bielanach Wrocławskich, partner: Himmel&Papesh w Opolu, partner: Antex II Sp. z o.o. w  Lubyczy Królewskiej zaoferowało cenę: 335 515 194,19 zł.
2. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. we Wrocławiu zaoferował cenę: 296 121 071,20 zł.
3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o. w Zawierciu zaoferowało cenę: 355 858 380,81 zł.
4. Budimex SA w Warszawie zaoferował cenę: 309 805 170,68 zł
5. Konsorcjum firm – lider: Mirbud SA. w Skierniewicach, partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA w Kobylarnii zaoferowało cenę: 317 971 816,45 zł.
6. Konsorcjum firm – lider: Fabe Polska Sp. z o. o. w Kielcach, partner „SP” „Sine Midas Story” Sp. z o. o. oddział w Warszawie zaoferowało cenę: 348 211 765,51 zł.
7. Polimex Infrastruktura Sp. z o. o. w Warszawie złożyło ofertę nieprawidłowo.

Należy pamiętać, że nie tylko cena inwestycji jest istotna, ale również na wybór przetargu mają wpływ inne czynniki tj.: okres gwarancji, doświadczenie kierownika budowy, a także jakość materiałów.

Nie tylko ta droga zostanie zmodernizowana, przez najbliższe lata na terenie Raciborza odbędzie się przebudowa jednego z największych skrzyżowań –  przebudowa DW 935. To droga wojewódzka zaczynająca się przy Rondzie Solidarności (nerka) i wiodąca Reymonta (Odrostradą), Bosacką i Rybnicką w stronę Kornowaca. Nowym jej elementem ma być rondo przy Mechaniku (skrzyżowanie Armii Krajowej-Bosackiej). Działania obejmą m.in. przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś. 11,5 tony, korektę geometrii istniejących skrzyżowań, budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych i modernizację oświetlenia. To zadanie ma być gotowe do końca lutego 2022 r. Do końca listopada 2020 r. natomiast ma się zakończyć budowa ronda przy Mechaniku. Budżet inwestycji to około 100 mln zł.

EnDe