Rafako wykonawcą elektrociepłowni

3
183

Elektrociepłownia opalana oczyszczonym gazem koksowniczym powstanie na terenie Koksowni Radlin.

Porozumienie dotyczące budowy elektrociepłowni zostało podpisane przez Jastrzębską Spółkę Węglową Koks i Rafako podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 13 maja. Projekt został ujęty w Programie dla Śląska. Zgodnie z założeniem blok ma wytwarzać energię elektryczną i ciepło użytkowe w procesie kogeneracji. Elektrociepłownia będzie się składać z dwóch kotłów parowych o mocy cieplnej 2×52 MWt, jednej turbiny upustowo-kondensacyjnej o mocy 28 MWe, członu ciepłowniczego o mocy 37 MWt oraz instalacji pomocniczych.

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, wyraził zadowolenie z faktu, iż wykonawcą inwestycji będzie rodzima firma. – Ciesze się też, że jej wykonawcą będzie polska firma, czyli Rafako, którą chcielibyśmy też widzieć na podobnych inwestycja na rynkach zagranicznych – dodał. Oferta Rafako została wybrana 19 kwietnia tego roku jako najkorzystniejsza. Wtedy JSW zaprosiło spółkę do dodatkowych negocjacji w zakresie złożonej oferty. Prezes Rafako Jerzy Wiśniewski przyznał, że zlecenie to spora nobilitacja dla spółki, potwierdzono tym samym, że firmie nie są obce najnowsze technologie w zakresie energetyki.

– Patrzymy na tę inwestycję bardzo optymistycznie, ponieważ wykorzystuje ona gazy odpadowe, produkujemy z nich czystą energię i dzięki temu obniżamy nasz ślad węglowy. – wyjaśnił Daniel Ozon, prezes zarządu JSW. – Zależy nam, aby obniżać emisję zarówno dwutlenku węgla, jak i metanu. Cieszy nas, że zostało to dostrzeżone przez instytucje finansowe, które inwestują w ten projekt – dodał.

Specjaliści zgodnie podkreślają, że inwestycja w Radlinie wpisuje się w polską transformację energetyczną. Stwierdzono także, że cieszy działalność spółek węglowych, które nie ograniczają się już tylko do wydobycia i sprzedaży surowca.

Inwestycja zostanie sfinansowana pożyczką Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków unijnych w kwocie 134 mln złotych oraz kredytem Europejskiego Bank Inwestycyjnego przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Umowa między JSW Koks a Rafako zostanie podpisana po uzyskaniu zgód korporacyjnych przez inwestora. Termin realizacji projektu to 29 miesięcy. Wartość pracy wyniesie 289 mln zł netto.

c
fot. JSW