RODO wchodzi do prawa pracy

4
119

4 maja 2019 r. wchodzi w życie nowa ustawa wdrażająca (mająca na celu zharmonizowanie przepisów krajowych z regulacjami wynikającymi z RODO, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.), modyfikuje aż 162 ustawy, które dotykają m.in. prawa pracy.

Nowe przepisy określają podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, dotyczą też wskazania kategorii danych osobowych niezbędnych do pozyskania przez pracodawcę w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę oraz po jej zawarciu, uregulowania kwestii przetwarzania danych wrażliwych, w tym możliwości pobierania danych biometrycznych od pracownika, stosowania monitoringu czy przetwarzania danych związanych z realizacją świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ustawa wdrożeniowa wprowadza zmiany w zakresie danych, jakich pracodawca może domagać się od kandydatów do pracy w toku prowadzonych procesów rekrutacji w firmie. Po wejściu w życie znowelizowanego art. 221 par. 1 kodeksu pracy pracodawca będzie mógł zażądać od kandydata następujących informacji: imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Dotychczas pracodawca mógł dodatkowo żądać od kandydata podania imion rodziców oraz miejsca zamieszkania. Obecnie te dane uznane są jako zbędne dla pracodawcy w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Oczywiście jeśli kandydat wpisze takie dane w CV (np. adres zamieszkania), pracodawca może je przetwarzać, lecz pracodawca nie może tych danych od niego żądać.

Co więcej, pracodawca nie będzie mógł się domagać od kandydata podania informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeśli nie jest związane wykonywaniem pracy na określonym stanowisku. Żądanie takich danych od kandydata będzie niedopuszczalne.

Ireneusz Burek

SZKOLENIE: Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem nt. zmieniających się przepisów RODO, które wchodzą w życie od 4 maja 2019 r., wyślij zgłoszenie na adres: [email protected], w tytule pisując SZKOLENIE RODO. Zwrotnym mailem zostaną podane dostępne terminy szkoleń.