10 lat Agencji na Zamku

3
82
zamek piastowki

Zamek Piastowski to miejsce promocji ziemi raciborskiej i wspierania przedsiębiorczości.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu powstała 1 marca 2009 roku. Do jej głównych zadań należy promocja ziemi raciborskiej, ochrona dziedzictwa kulturowego Bramy Morawskiej, rozwój turystyki, prowadzenie działalności kulturalnej oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Wyżej wymienione cele agencja może osiągać poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zamek Piastowski jest inicjatorem oraz miejscem wielu wydarzeń kulturalnych, które promują miasto na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dużym zainteresowaniem cieszy się festiwal muzyki elektronicznej i światła INTRO Festival, który przyciąga na dawną siedzibę Piastów gości z całego świata. Wielkim wydarzeniem są także Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – Kraina Wielu Kultur” czy Raciborskie Dni Nauki i Techniki. Zamek Piastowski jest także siedzibą dwóch teatrów, które aktywnie wzbogacają kulturalny program zamku. Są to Midraszowy Teatr Żydowski oraz Zamkowa Grupa Teatralna.

W celu wspierania regionalnej przedsiębiorczości Zamek Piastowski jest także gospodarzem wielu spotkań i wydarzeń biznesowych. W ostatnich latach był miejscem takich imprez jak Tydzień Przedsiębiorczości czy Szkoła Młodych Przedsiębiorców. Finał drugiego projektu odbył się pod koniec 2018 roku, a jego celem było nabycie wiedzy i umiejętności korzystania z narzędzi start-upowych oraz ich wprowadzania na rynek. W projekcie udział wzięło 15 nauczycieli z powiatu raciborskiego oraz 95 uczniów. Z kolei Tydzień Przedsiębiorczości jako część międzynarodowej kampanii miał promować świadomy rozwój, aktywność i biznesową inicjatywę. Najbliższe wydarzenie biznesowe na Zamku Piastowskim odbędzie się 25 kwietnia, a będzie nim śniadanie biznesowe, na którym integrować będą się przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele instytucji wspierających biznes z Subregionu Zachodniego.

c
Fot. Zamek Piastowski w Raciborzu