Dla kogo mieszkania na osiedlu przy Łąkowej?

4
349
osiedle

Remont drogi i budowa osiedla. Krajobraz w rejonie ulicy Łąkowej zmieni się nie do poznania.

Trwa budowa osiedla przy ulicy Łąkowej w Raciborzu. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z finansowym udziałem Gminy Racibórz. Wielu mieszkańców zastanawia się jednak, kto będzie mógł skorzystać z oferty mieszkaniowej?

Przypomnijmy, że do jesieni tego roku ma powstać 48 mieszkań komunalnych, a do wiosny 2021 kolejne 48. Dwa bloki mają kosztować 18 mln zł, inwestycję w 45% dofinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Łącznie w najbliższych latach do użytku zostanie oddanych 250 lokali w czterech budynkach. Wykonawcą jest firma Borbud.

Jakie kryteria przydziału będą musieli spełnić zainteresowani mieszkaniem? Jakie będą stawki czynszu? Prezydent Dariusz Polowy wyjaśnia, że przedsięwzięcie realizowane jest jest przy finansowym wsparciu ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

– Zgodnie z ustawą lokale mieszkalne zostaną wynajęte przez gminę z prawem do podnajmowania osobom fizycznym spełniającym warunki otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy – wyjaśnia lakonicznie głowa miasta.

Mieszkania na Łąkowej, jak się dowiadujemy, mają być przydzielane według odrębnego programu, który na razie jest przygotowywany. Ważnym kryterium ma być to, czy ubiegający się o mieszkanie pracuje w Raciborzu i na ile stabilny jest jego stosunek pracy. Poprzednie władze miasta zapewniały, że pod uwagę nie będzie brany status ekonomiczny, lecz realne potrzeby. Nieruchomości mają być wynajmowane, a lokatorzy będą uiszczać kaucję oraz comiesięczny czynsz.

– Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia został wyznaczony na IV kwartał 2019 r. Za termin zakończenia przedsięwzięcia uważa się uzyskanie prawomocnej decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku, wydanej przez właściwy organ. Pozostałe kwestie związane z eksploatacją budynku są w trakcie uzgodnień – informuje raciborski magistrat.

eu
Fot. Urząd Miasta Racibórz