Nowy sprzęt strażacki

288
251

WFOŚiGW w Katowicach dofinansował w ubiegłym roku 226 zadań dotyczących zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP województwa śląskiego.

Narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego odbyła się w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Przed muzeum zaprezentowano wówczas nowe wozy, które nabyto dla jednostek PSP oraz OSP województwa śląskiego w 2018 roku.

W minionym roku dzięki połączeniu potencjału i doświadczenia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udało się wdrożyć wspólny ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Fundusz przekazał na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu dotacje w wysokości 5 475 554,75 zł. (3 412 290,62 zł ze środków NFOŚiGW).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował w ubiegłym roku 226 zadań w ramach naboru wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa śląskiego. W ramach zadania dofinansowano także zakup m.in.: aparatów ochrony dróg oddechowych, agregatów prądotwórczych, motopomp i środków ochrony indywidualne

W zakresie wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku współfinansowano także 4 zadania na łączną kwotę 2,75 ml zł. Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach doposażono Państwową Straż Pożarną w pianotwórcze środki gaśnicze oraz inne środki neutralizujące substancje niebezpieczne dla środowiska, sprzęt do usuwania szkodliwych substancji pożarowych z ubrań specjalnych oraz do przywracania podstawowych parametrów ochronnych tych ubrań, środki ochrony indywidualnej dla strażaków oraz trzy specjalistyczne pojazdy dla jednostek z Katowic, Piekar oraz Częstochowy.

kc
fot. WFOŚiGW

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.