53 osoby szkoliły się na Energetyków Gminnych

104
65

W sześciodniowym szkoleniu udział wzięły 53 osoby z województwa śląskiego, które uzyskały rekomendacje władz gminnych.

Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Katowicach zakończyli dwa cykle szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych. Uczestnicy uzyskali wiedzę dotyczącą efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz odnawialnych źródeł energii. Podczas szkolenia poruszono także kwestię uwarunkowań prawnych związanych z obowiązkami i działaniami gmin. Ponadto dostarczono informacji o możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji, w tym w ramach programu Czyste Powietrze.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

kc
fot. WFOŚiGW

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.