Kolejna szansa na Zieloną Pracownię

202
242

Już po raz piąty szkoły z województwa śląskiego mogą ubiegać się o wsparcie WFOŚiGW w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 5. edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019”. Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2019” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2019” jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7500 zł. – Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-8), i średnich z terenu województwa śląskiego, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych – czytamy w regulaminie.

Z kolei konkurs „Zielona Pracownia’2019” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu „Zielona Pracownia’2019” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł. Zgłoszenia w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2019” dokonywać można do 31 stycznia 2019 roku. Zaś wnioski w konkursie „Zielona pracownia’2019” składać można w terminie 15 – 29 marca 2019 roku. – Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dofinansowane zostaną projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Dofinansowane zadania powinny zostać zrealizowane w roku 2019 r. – podano w regulaminie konkursu.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.

Otwarcie Zielonej Pracowni w Rybniku

Dzięki ubiegłorocznej edycji konkursów „Zielona Pracownia_Projekt” oraz „Zielona Pracownia” 30 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej. W uroczystości wzięli udział między innymi: Izabela Kloc – poseł na sejm RP oraz Adam Lewandowski – zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach projektu sala lekcyjna została wyremontowana oraz doskonale wyposażona. Zakupione zostały sprzęty audiowizualne, multimedialne, edukacyjne czy laboratoryjne oraz meble. Nowoczesna pracownia, którą nazwano „Zieloną Akademią”, niewątpliwie pozwoli rozwijać ogólne zainteresowania naukami przyrodniczymi, umożliwi eksperymentowanie, obserwację przyrody i przybliży poznanie zasad pracy naukowej każdemu z uczniów rybnickiej szkoły, co podkreślali podczas otwarcia uczniowie, nauczycieli i zaproszeni goście.

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.