Cała Polska Strefą Inwestycji. Co się zmieni?

35
160
Cała Polska strefą inwestycji

Nowy model funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych to szansa dla tysięcy polskich przedsiębiorstw.

„Biznes bez granic” – to tytuł konferencji, którą w hotelu Racibor w Raciborzu zorganizowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Mówiono między innymi o ewolucji KSSE i nowych obszarach jej działalności, a także nowych zasadach udzielania pomocy publicznej. – Cała Polska jest dziś strefą inwestycji – podkreślano wielokrotnie. W wydarzeniu uczestniczył wiceprezydent Raciborza Michał Fita, radni, przedsiębiorcy oraz wielu urzędników.

Głos zabrali m.in. wiceprezes KSSE S.A., Andrzej Zabiegliński oraz specjalista ds. rozwoju KSSE – Piotr Sikora. Pierwszy w kilku słowach wstępu wyjaśnił, czym dokładnie jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. – To rządowy instrument wsparcia inwestycji o charakterze przemysłowym, logistycznym, produkcyjnym i projektowym. W Polsce działa 14 specjalnych stref ekonomicznych. Strefa zapewnia możliwość korzystania z ulg podatkowych w podatku CIT przez inwestorów – tłumaczył. To bowiem właśnie do stref należy wyłączność na wydawanie w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii decyzji o wsparciu uprawniających do korzystania z ulg podatkowych. Głównymi zadaniami KSSE są także pozyskiwanie nowych inwestorów, zachęcanie do reinwestowania, sprzedaż nieruchomości pod realizację nowych projektów, a także pomoc przedsiębiorcom przy procedurze udzielania pomocy publicznej i wsparcie rozwoju infrastruktury na terenach inwestycyjnych.

Na czym dokładnie polega zmiana przepisów dotyczących stref? Ustawa daje inwestorom między innymi możliwość zwolnień podatkowych na 10-15 lat. Decyzja wydawana jest według klucza, a promowane są małe i średnie firmy, które inwestują w miejscach o wysokiej stopie bezrobocia lub średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Odejście od dotychczasowych kryteriów, czyli inwestowania w ściśle określonej lokalizacji, gdzie znajduje się strefa, ma sprawić, że miko, małe i średnie biznesy staną się bardziej konkurencyjne, innowacyjne i będą mogły prowadzić interesy na obszarze, który doskonale znają i na którym świetnie się czują. W naszym regionie wskaźnik bezrobocia niestety jest nieduży (mieści się w przedziale 60-100% średniego bezrobocia w kraju), co za tym idzie kwoty minimalne wartości inwestycji wymagane są na poziomie; 1,6 mln zł dla firm mikro, 4,0 mln zł dla małych oraz 16,0 mln dla firm średnich (oraz 4,0 mls dla firm działających w sektorze usług). Ważne jest jednak to, że przedsiębiorstwa, które pokuszą się o wspomniane inwestycje i składanie wniosku mogą zyskać zwolnienia z podatku nawet do 15 lat. Warto dodać, że niestety, mimo preferencji inwestowania w dowolnych terenach (poza dotychczas wytyczonymi terenami stref) zgody nie będą wydawane nw obszarach występowania złóż kopalin, co w praktyce elimuje np. znaczną część powiatu wodzisławskiego.

Zabiegliński wyjaśnił ponadto istotę nowych obszarów zainteresowań strefy. Mówił o działalności klastrowej, promocji idei Przemysłu 4.0 oraz wspierania przedsiębiorstw we wdrażaniu i stosowaniu nowych technologii, a także wsparciu edukacji zawodowej (organizowaniu stażów, kształceniu dualnym w kooperacji z inwestorami itp.). Ważnym elementem będzie także w nowym modelu współpraca z uczelniami wyższymi, w tym np. z Politechniką Śląską (m.in. Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0).

Wojciech Kowalczyk