Konkurs „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

2
93

Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczął się 3 września, a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, odbędzie się 24 października podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Organizatorami konkursu są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak podkreślają organizatorzy – ideą konkursu i kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych przesłań, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych przesłań przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników konkursu – czytamy na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

Zgodnie z regulaminem – ocenie podlegać będzie zgodność tematyki przesłania z wybranym obszarem tematycznym, zakres przesłania (czy odnosi się do spraw szkolnych, miejscowości, spraw globalnych, regionu), wartość merytoryczna, forma, wykorzystanie problemów lokalnych w formułowaniu przesłania.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawują: Ministerstwo Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl. Szczegółowych informacji udziela również Iwona Naprzał: [email protected]

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.