WFOŚiGW w Katowicach świętował 25-lecie działalności

101
299
WFOŚiGW w Katowicach świętował 25-lecie działalności
WFOŚiGW w Katowicach świętował 25-lecie działalności

25 lat i 8 miliardów złoty na działania proekologiczne. Śląski Fundusz nazwano „rekinem wśród płotek”.

Uroczystość z okazji 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odbyła się na początku marca w Operze Śląskiej w Bytomiu. Jubileusz był okazją do podsumowania działalności śląskiego Funduszu, który został nazwany „rekinem wśród płotek”, gdyż spośród 16 funduszy dofinansowuje najwięcej działań proekologicznych. – Fundusz ma się bardzo dobrze, jesteśmy liderem w polityce proekologicznej. Dzięki innowacyjnym działaniom możemy skutecznie edukować i zmieniać naszą rzeczywistość. Kwota, którą wykorzystaliśmy, żeby wcielać w życie ambitne plany, robi wrażenie. Naszym największym celem jest niewątpliwie walka o czyste powietrze, a dotychczasowa współpraca dobrze rokuje na przyszłość – podkreślał podczas uroczystości Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach. – Dzięki innowacyjnym działaniom zawsze wychodziliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych beneficjentów, od walki ze smogiem po dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz współfinansowanie Zielonych Pracowni – wyliczał Andrzej Pilot.

W ciągu 25 lat działalności śląski Fundusz na działania proekologiczne wydał osiem miliardów złotych. – W naszym regionie praktycznie nie ma inwestycji w tym zakresie, w której Fundusz nie miałby swego udziału finansowego lub merytorycznego – podkreślał obecny na uroczystości marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa. – Ta mrówcza praca wszystkich, którym stan naszego środowiska leży na sercu, jest nie do przecenienia. Dzięki temu mogę powiedzieć, że żyjemy w przyzwoitym środowisku, wiele udało się zmienić, choć wciąż wiele przed nami, głównie jeśli chodzi o stan powietrza. Fundusz jest w tym wypadku pionierem, od kilkunastu lat prowadzi inwestycje i działania edukacyjne w walce ze smogiem. Jestem przekonany, że to nowe pokolenie, które kroczy za nami, ma zdecydowanie większą świadomość ekologiczną i wiedzę, która pozwoli myśleć o przyszłości z optymizmem – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Podczas uroczystości jubileuszowej ważnym punktem było nagrodzenie pracowników WFOŚiGW w Katowicach, których odznaczono Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Ponadto z okazji 25-lecia wręczono EkoKarliki za działania na rzecz ochrony środowiska i walki ze smogiem. Nagrodę otrzymali m.in. marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, arcybiskup Wiktor Skworc, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski.

Dla gości organizatorzy przygotowali również część artystyczną. Wystąpił zespół Warsaw Opera Quartet z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem. Uroczystość prowadził Krzysztof Respondek.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest publiczną instytucją finansową realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Jego działalność koncentruje się na wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe oraz zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Śląski Fundusz powstał w 1993 roku i od 25 lat wspiera działania proekologiczne w województwie śląskim, np. budowa sieci kanalizacyjnych, wymiana kotłów, gospodarka odpadami, zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży, kampanie edukacyjne, pracownie naukowe, projekty badawcze.

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

Krystyna Stanik

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.