Konkurs plastyczny „Dzień Ziemi 2018”

194
2812
Konkurs plastyczny „Dzień Ziemi 2018”
Konkurs plastyczny „Dzień Ziemi 2018”

Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu promującego ideę obchodów Dnia Ziemi, zwracającego uwagę na problem zmian klimatycznych i konieczność ochrony środowiska.

 

Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie zaprasza dzieci i młodzież niepełnoletnią do udziału w konkursie „Dzień Ziemi” w ramach kampanii „Klimat dla Śląska” działanie II Śląski Kalendarz Ekologiczny. Zadaniem uczestników jest stworzenie plakatu promującego ideę obchodów Dnia Ziemi w odniesieniu do zmian klimatycznych i konieczność ochrony środowiska.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej, promowanie idei ochrony przyrody oraz budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową – formatu A3, wykonaną dowolną techniką. Nadesłane prace muszą nawiązywać do tematu konkursu.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać: w formie cyfrowej (format JPG lub PDF bez kompresji) na adres emailowy konkursu: [email protected], w tytule maila należy wpisać: Konkurs plastyczny „Dzień Ziemi” lub w formie papierowej na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów.

Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony http://www.obmikolow.robia.pl/konkursy. Nazwa pliku cyfrowego powinna zawierać imię i nazwisko autora w formie: JanKowalski. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 9 kwietnia 2018 r.

Twórcy nagrodzonych prac zostaną poinformowani emailowo lub telefonicznie. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 22 kwietnia 2018 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego podczas obchodów Dnia Ziemi, organizowanego w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.

Nagrody rzeczowe w konkursie będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu: e-mail: [email protected], tel. 534 994 578.

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.