Jak pozyskać środki na poprawę ergonomii miejsca pracy?

177
223
IG Wodzisław: Jak pozyskać środki na poprawę ergonomii miejsca pracy?

O dotacjach unijnych przyznawanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych, posłuchać można będzie już 15 lutego.

15 lutego br., Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim zaprasza na kolejne śniadanie biznesowe, podczas którego eksperci z firmy Maculewicz Consulting opowiedzą o pozyskiwaniu środków unijnych na poprawę ergonomii miejsca pracy.

Spotkanie zorganizowane zostanie w wodzisławskim Pilsner Pubie, w godz. od 7:30 do 9:00 (+45 minut – szczegóły dla chętnych). Koszt uczestnictwa dla członków Izby Gospodarczej wynosi 20 zł. Przedsiębiorcy proszeni są o zabranie swoich wizytówek.

Agenda spotkania:
1. Czym jest projekt, czyli podstawowe warunki konkursu.
2. Kto może brać udział w projekcie i jakie są wymagane podstawowe dokumenty?
3. Jakie działania mogą być realizowane w ramach konkursu i jakie są koszty kwalifikowane?
4. Poziom i kwoty dofinansowania w projekcie (poprzednie nabory).
5. Jakie są inne dotacje dostępne na Śląsku? Projekty badawcze regionalne i ogólnokrajowe. Wsparcie na tworzenie i rozwój zaplecza B+R. Ogólnokrajowe projekty wdrożeniowe/inwestycyjne. Ulga badawczo-rozwojowa dla firm.

publ. /k/