Podpisano kolejne umowy. Z pomocą WFOŚiGW w Katowicach będą walczyć z niską emisją

157
248
Podpisano kolejne umowy. Z pomocą WFOŚiGW w Katowicach będą walczyć z niską emisją
Podpisano kolejne umowy. Z pomocą WFOŚiGW w Katowicach będą walczyć z niską emisją

PEC Tychy, Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o., Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice” dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Katowicach będą realizowały projekty na rzecz ograniczenia niskiej emisji w ramach poddziałań: 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

 

22 grudnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odbyło się podpisanie umów z beneficjentami: PEC Tychy, Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego dla 3 projektów: „Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych”, „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023” i „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” realizowanych w ramach PO IiŚ 2014-2020.

21 listopada 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny przeprowadzonej w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego dla 3 projektów realizowanych w ramach PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia kolejnych umów o dofinansowanie ze środków PO IiŚ 2014-2020 pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach i Weglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.

Założenia projektów:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023”

Całkowity koszt projektu wynosi 19.426.457,80 zł. Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 8.108.430,00 zł projektu zostanie przeznaczona na wybudowanie 0,38 km sieci ciepłowniczej, modernizację 4,35 km sieci, likwidację 21 szt. indywidualnych węzłów cieplnych oraz likwidację 15 szt. palenisk węglowych. W wyniku realizacji projektu PEC Tychy uzyska następujące efekty ekologiczne: zmniejszenie zużycia energii końcowej: ok. 11235,15 GJ/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: Ok. 1912,50GJ/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: ok. 1329,25 Mg CO2/rok, spadek emisji pyłów: 0,58 Mg/rok.

„Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych”

Całkowity koszt projektu wynosi 1 301 622,05 zł. Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 687 260,00 zł projektu zostanie przeznaczona na wybudowanie 1,04 km sieci ciepłowniczej oraz likwidację 15 szt. palenisk węglowych. W wyniku realizacji projektu PEC Tychy uzyska następujące efekty ekologiczne: zmniejszenie zużycia energii końcowej: ok. 1099,38 GJ/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: ok. 1409,21 GJ/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: ok. 75,11 Mg CO2/rok, spadek emisji pyłów: 0,50 Mg/rok.

„Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

Całkowity koszt projektu wynosi 13 445 622,00 zł. Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 9 253 333,77 zł projektu zostanie przeznaczona na zmodernizowanie 4,98 km sieci ciepłowniczej i zainstalowanie 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych. W wyniku realizacji projektu Weglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. uzyska następujące efekty ekologiczne: zmniejszenie zużycia energii końcowej: 15.294,48 GJ/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 21.412,27 GJ/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1.681,70 Mg CO2/rok.

13 listopada 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny przeprowadzonej w ramach działania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim dla 87 projektów i 22 grudnia również zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie dla 9 projektów złożonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich. Prace obejmą kompleksową termomodernizację 9 budynków Wspólnoty Mieszkaniowej.

Z kolei 29 grudnia 2017 r. zostały podpisane kolejne umowy na dofinansowanie w wysokości 17 757 238,07 zł dla 16 projektów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Stare Gliwice” oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi z Piekar Śląskich o dofinansowanie dla projektu realizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Stare Gliwice” pod nazwą „Głęboka termomodernizacja zasobu mieszkaniowego wraz ze zmiana systemu wykorzystania dostarczonego ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice w Gliwicach” – całkowity koszt projektu 11 284 020,40 zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności 7 698 588,14 zł oraz 15 projektów realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich: kompleksowa termomodernizacja 15 budynków Wspólnoty Mieszkaniowej. Wykaz budynków na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach: www.wfosigw.katowice.pl.

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.