Książki o ekologii dla najmłodszych

3
106
Książki o ekologii dla najmłodszych

Z myślą o edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Katowicach wsparł m.in. publikacje „Dzieci, los Ziemi leży w Waszych rękach” oraz „Cztery pory roku z ekologią – Jesień z Dadzikiem”.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2017 roku zdecydował również o wsparciu finansowym publikacji opracowanych w celach edukacji ekologicznej dzieci. „Dzieci, los Ziemi leży w Waszych rękach” – to tytuł publikacji wyjaśniającej niepokojące zjawiska obserwowane w środowisku z perspektyw naukowych, społecznych i duchowych, zawierającej scenariusze zajęć i happeningów oraz ekologiczną grę dydaktyczną. Każdy rozdział zawierać będzie skomponowany utwór muzyczny oraz wykonane opracowanie graficzne. Publikacja adresowana jest dla dzieci w wieku 10-14 lat, nauczycieli przedmiotów zarówno religijnych jak i przyrodniczych oraz rodziców. Archidiecezja Katowicka otrzymała dofinansowania w formie dotacji w wysokości 13 400 zł.

„Cztery pory roku z ekologią – Jesień z Dadzikiem” to tytuł książeczki adresowanej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Publikacja opatrzona kolorowymi, przyjaznymi dla dziecka rysunkami. Najważniejszym elementem książeczki będzie jej treść, w formie ciekawej, dynamicznej, trzymającej w napięciu bajki. Do książeczki dołączone będą naklejki, które dziecko będzie mogło nakleić w wyznaczonych miejscach rozsianych po całej książeczce. Wydawcą jest firma News Press z Częstochowy, która otrzymała od Funduszu dofinansowanie 4 600 zł.

Warto dodać, że Fundusz wsparł także inne publikacje o tematyce przyrodniczej. W 2016 r. dzięki dofinansowaniu Funduszu wydana została publikacja pod nazwą „Zieleń miejska w Bytomiu”, w której przedstawione zostały tereny zielone – parki, skwery i zieleńce – znajdujące się w mieście. Książka wraz z filmem miała na celu uświadomienie użytkownikom zieleni w Bytomiu, jak cenne dla jakości życia są tereny zielone. Z uwagi na ogromne zainteresowanie filmem, szczególnie ze strony bytomskich placówek edukacyjnych zaistniała konieczność wznowienia publikacji. Przedsięwzięcie otrzymało 8 000 zł dofinansowania z Funduszu.

„EKObajtle na trasach Powiatu Gliwickiego” – to kolejny projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Katowicach. Celem tego projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat walorów ekologiczno-przyrodniczo-geologicznych, ukazanie piękna i bogactwa przyrody powiatu gliwickiego poprzez stworzenie zestawu wydawniczego składającego się z przewodnika po powiecie wraz z kolorowanką, kartami do gry oraz drewnianymi kredkami. Kolorowy, bogato ilustrowany przewodnik albumowy po powiecie gliwickim z opisami zawierać będzie propozycje zwiedzania najciekawszych zakątków, miejsc i zabytków takich jak m.in. Jezioro Dzierżno Małe, Kamieniołom w Napłatkach czy Rezerwat Przyrody „Hubert”. Fundusz wsparł tę inicjatywę kwotą 13 400 zł.

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.