Ruda Śląska. Więcej przyłączeń do sieci ciepłowniczej

195
284
Ruda Śląska wfośigw Katowice

Dzięki realizacji projektu „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” wybudowane zostanie 2,74 km sieci ciepłowniczej i zainstalowanych zostanie 39 indywidualnych węzłów cieplnych.

30 listopada w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została podpisana kolejna umowa w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła”.

Umowę podpisali Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Jerzy Warmuziński oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot. Koszt całkowity projektu wynosi ponad 4,5 mln zł, wydatki kwalifikowalne stanowią kwotę około 3,7 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie – ponad 3,1 mln zł. Dzięki realizacji projektu wybudowane zostanie 2,74 km sieci ciepłowniczej i zainstalowanych zostanie 39 indywidualnych węzłów cieplnych.

Ruda Śląska wfośigw Katowice

Umowę w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego podpisali Prezes Zarządu Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Jerzy Warmuziński oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot. Fot. WFOŚiGW w Katowicach

Przypomnijmy, 13 października bieżącego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, dla projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła”, realizowanego przy wsparciu ze środków PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Węglokoksem Energia ZCP Sp. z o.o. Ocena projektu w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne I stopnia oraz merytoryczne II stopnia, dokonana przez Komisję Oceny Projektów, zakończona została 22 września, projekt uzyskał 75 punktów.

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.