Rogów: uroczystość z okazji wydania reprintu elementarza Antona Onderki

96
333

Ważnym punktem było odsłonięcie rzeźby Antona Onderki autorstwa Józefa Burszyka – popularyzatora Antona Onderki (1815-1866), nauczyciela i rektora szkoły w Bełsznicy, twórcy pierwszego polsko-niemieckiego elementarza. 

 

17 listopada odbyła się w Rogowie uroczystość z okazji wydania reprintu pierwszego „Elementarza polsko-niemieckiego” autorstwa Antona Onderki. W pierwszej części została odsłonięta i poświęcona rzeźba Antona Orderki w Szkole Podstawowej. Wykonał ją rzeźbiarz Józef Burszyk – popularyzator życia i działalności Antona Onderki. Jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia.

Następnie w sali probostwa parafii NSPJ odbyło się spotkanie promujące wydanie reprintu. W programie m.in.: koncert zespołu „Bełszniczanki”, wykład doktora UJ Bartłomieja Gapińskiego oraz recytacje fragmentów elementarza.

– Jedną z kart historii naszego regionu zapisał Anton Onderka, nauczyciel i rektor szkoły w Bełsznicy. Urodził się w 1815 roku w Pawłowie, ukończył szkołę elementarną, by później rozpocząć studia w Seminarium Nauczycielskim w Głogówku (1832-1835). Po ukończeniu studiów pracował w tymże mieście jako nauczyciel (do roku 1838), a następnie rozpoczął pracę w Łubowicach (1838-1840). W 1840 roku został nauczycielem oraz rektorem szkoły w Bełsznicy. Funkcję tę pełnił do 1 kwietnia 1850 roku. W tym czasie zrezygnował z powierzonego mu stanowiska i przeniósł się do pobliskiego Rudyszwałdu, gdzie podjął pracę jako referent biurowy. Tam spędził resztę życia. Zmarł w 1866 roku – czytamy we wstępie reprintu „Elementarza polsko-niemieckiego”.

– W 1845 roku Anton Onderka opracował i wydał w Raciborzu pierwszy dwujęzyczny „Elementarz polsko-niemiecki oder Polnisch-Deutsches Lesebuch für die ultraquistischen Elementarschulen” – podaje dalej autorka wstępu Justyna Stokłosa, która również prowadziła spotkanie promujące wydanie reprintu.

Reprint elementarza został wydany w ramach projektu pod nazwą „Wznawiając materialne świadectwo tożsamości narodowej Antoniego Onderki” realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Gorzycach i Szkołę Podstawową w Rogowie. Przedsięwzięcie obejmowało również lekcje w Szkole Podstawowej w Rogowie o życiu i twórczości Antona Onderki, warsztaty rzeźbiarskie w pracowni artysty Józefa Burszyka oraz konkurs na okładkę elementarza, który wygrała Karolina Lazar.

/j/