Wodzisław: „Moja firma – mój sukces”. Szansa na dotację na założenie firmy

184
175
dotacje bezrobotni powiat wodzisławski
„Moja firma – mój sukces”. Szansa na dotację na założenienie firmy

W ramach projektu pięć osób bezrobotnych z powiatu wodzisławskiego powyżej 30 roku życia otrzyma prawie 47 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Powiat Wodzisławski w partnerstwie z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. realizuje projekt pn.: „Moja firma – mój sukces” skierowany do osób bezrobotnych, biernych/nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. m.in. osób powyżej 50 roku życia, kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych lub osób o niskich kwalifikacjach z terenu powiatu wodzisławskiego. – Celem projektu jest łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Otrzymają one wsparcie doradczo-szkoleniowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe – wyjaśnia Wojciech Raczkowski z wodzisławskiego starostwa.

W ramach projektu pięć osób bezrobotnych z powiatu wodzisławskiego powyżej 30 roku życia otrzyma prawie 47 tys. zł pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 do 27 listopada. Zainteresowane osoby muszą zgłosić się do Cechu w Wodzisławiu Śl. (ul. Zamkowa 5, tel. 32 455 49 85, 32 455 69 14, [email protected]) w celu poznania szczegółowych warunków dotyczących rekrutacji. – Jednym z warunków jest ukończony 30 rok życia, posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu wodzisławskiego – podkreśla Raczkowski.

/j/