Raciborska rewolucja w ograniczaniu niskiej emisji

68
115

Rada Miasta Racibórz na wrześniowej sesji miejskiej jednogłośnie przyjęła Program Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2018 – 2028.

 

Niska emisja to jeden z najbardziej palących problemów ekologicznych Górnego Śląska. Smog stał się tak ważną kwestią społeczną, że zajął się nią Sejmik Województwa Śląskiego i uchwalił przepisy mówiące o zakazie spalania takich rodzajów węgla jak flotokoncentrat, muł i paliwa stałe produkowane z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji mniejszej niż 3 milimetry jest większa niż 15%. Jest to prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi o ochronę czystego powietrza. Racibórz jest miastem, które od bardzo dawna podchodziło bardzo poważnie właśnie do walki z niską emisją. Byliśmy pionierami w województwie, podejmując się dofinansowania wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. W całym subregionie to właśnie Racibórz od 1998 roku w oparciu o własny budżet dotował wymianę źródeł energii na takie, które nie jest oparte na węglu. Miasto od 2007 roku uczestniczy w programach ograniczania niskiej emisji w oparciu o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego można wymieniać także piec węglowy na kocioł najwyższej klasy. Oba te programy są w dalszym ciągu realizowane. Kolejni prezydenci miasta dbali o to, by zwiększać środki przeznaczane na walkę ze smogiem. Programy opracowane w Urzędzie Miasta bardzo często stawały się bazą do analogicznych inicjatyw w innych miastach regionu.

Na podstawie założeń przyjętych w Programie Niskiej Emisji i określonych tam zasad opracowany zostanie Regulamin udziału w Programie, w którym określone zostaną m.in. dokumenty jakie należy złożyć, żeby otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła. Informacje te wraz z terminem naboru zostaną ogłoszone do końca bieżącego roku. Na zdj. prezydent Raciborza Mirosław Lenk.

Także dzisiaj miasto jest pionierem we wdrażaniu pomysłów ograniczenia niskiej emisji w warunkach „uchwały antysmogowej”. We wrześniu raciborscy radni zagłosowali za nowym Programem Niskiej Emisji. W dokumencie zaproponowano fundamentalną i wręcz rewolucyjną zmianę w stosunku do poprzednich programów. Obecnie Miasto będzie dotować wymianę źródeł, mając na uwadze w pierwszym rzędzie tzw. „efekt ekologiczny”. Oznacza to, że kolejność uzyskania dotacji i jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od tego, o ile nowe źródło ciepła zredukuje ilość zanieczyszczeń. W tej sytuacji osobom, które będą chciały wymienić stary piec węglowy na nowe, ekologiczne, źródło energii najbardziej będzie opłacać się podłączenie do sieci ciepłowniczej, założenie instalacji źródła ciepła zasilanego przez energię elektryczną i zakup pieca na paliwo gazowe. W przypadku domów jednorodzinnych dotowana będzie jeszcze wymiana na piec węglowy, ale musi być to piec tylko najwyższej generacji. Osoba, która będzie się starać o dotację, w tym przypadku może liczyć także na stosunkowo małe dofinansowanie.

Jak ma wyglądać system dotowania ograniczania niskiej emisji? Co roku będzie ogłaszany przez prezydenta miasta nabór konkursowy. Rada Miasta w oparciu o potrzeby mieszkańców i założenia programu będzie decydować o wysokości środków finansowych przyznanych na realizację przedsięwzięcia. Rada określi również, jak będą podzielone pieniądze na poszczególne działania – na przykład ile pieniędzy przeznaczone zostanie na termomodernizację, ile na wymianę źródeł ciepła, ile na odnawialne źródła energii. Następnie zostanie stworzona lista rankingowa, na bazie której określana będzie wysokość dotacji i kolejność jej wypłacania.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Paweł Strzelczyk

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.