Jadalny Ogród Społeczny i promocja zdrowego odżywiania

4
101

W ramach nowej kampanii informacyjno-edukacyjnej Fundacji Ekologicznej Arka powstanie m.in. Jadalny Ogród Społeczny w Bielsku-Białej na terenie około 20 arów.

 

„Ekologia i zdrowie” – pod takim hasłem Fundacja Ekologiczna Arka z Bielska-Białej ruszyła z całoroczną kampanią informacyjno-edukacyjną łączącą tematykę ekologiczną z promocją zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Adresatem kampanii jest przede wszystkim młodzież szkolna. Organizatorzy zaplanowali 3 akcje tematyczne. Pierwsza – Ekologia i zdrowie – ma uświadomić jak stan otaczającego nas środowiska (czyste powietrze i wody, transport miejski czy ekologiczne rolnictwo) wpływa na nasze zdrowie. Druga – Jadalne ogrody społeczne – w ramach akcji planuje się założyć pierwszy w Polsce Jadalny Ogród Społeczny na terenie ok. 20 arów w Bielsku-Białej, dzięki wykonanym nasadzeniom możliwa będzie edukacja w zakresie korzyści zdrowotnych płynących z uprawy drzew i krzewów owocowych. Trzecia – SiejeMY słońce – przedmiotem tej akcji będzie sadzenie słoneczników w przedszkolach i szkołach, co pozwoli promować tworzenie przyjaznych terenów dla zapylaczy, ptaków i bioróżnorodności w Bielsku-Białej i innych miastach. Akcję będzie wspomagać interaktywna mapa Polski przedstawiająca dotychczas dokonane nasadzenia kwiatów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł przedsięwzięcie kwotą 11 tys. zł.

Fundacja Ekologiczna Arka z Bielska-Białej w czerwcu odebrała nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach EkoAktywni 2017.

Warto dodać, że Fundacja Ekologiczna Arka znalazła się w tym roku wśród organizacji nagrodzonych przez WFOŚIGW w Katowicach za największą aktywność w zakresie działań na rzecz edukacji ekologicznej. Nagrody EkoAktywni pierwszy raz wręczono w 2008 roku. Od tego czasu Fundusz nagrodził 164 organizacje, przeznaczając na ten cel prawie 2 miliony złotych. Jak podkreślał Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach można mieć przekonanie, że wspaniałych sojuszników w dbałości o środowisko naturalne nie brakuje, a podejmowane działania charakteryzują się dużą różnorodnością, pomysłowością, są niezwykle wartościowe dydaktycznie i spotykają się z wielkim pozytywnym odbiorem. Fundacja Arka otrzymała nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

 

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.