Turza Śl.: Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa

3
300
Turza Śl. pielgrzymka kościół
Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaprosił księży archidiecezji katowickiej na tradycyjną pielgrzymkę kapłańską. Tym razem do Turzy Śl. w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie.

2 września odbyła się kapłańska, tradycyjna pielgrzymka – Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa. W roku 100. rocznicy objawień fatimskich księża spotkali się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. – Będziemy tam wołać o dary Ducha Świętego na czas kolejnego roku szkolnego i duszpasterskiego. Zawierzymy Najświętszej Maryi Pannie naszą przyszłość i ponowimy akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi – zapraszał księży archidiecezji katowickiej metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. W Dniu Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa pod przewodnictwem arcybiskupa Wikora Skworca uczestniczyli kapłani archidiecezji katowickiej oraz zakonnicy posługujący na jej terenie, jak również alumni śląskiego seminarium.

Uroczystości w Turzy Śl. rozpoczęto procesją z domu katechetycznego do kościoła, podczas której odmówiono modlitwę różańcową. W ramach pielgrzymki odbyły się: konferencja ks. dr. Tomasza Wojtala, dyrektora domu rekolekcyjnego w Brennej, adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, Eucharystia, akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Agapa w domu katechetycznym.

W homilii metropolita katowicki abp Skworc poruszył temat orędzia fatimskiego, które „z tego wzgórza od blisko 70 lat dociera do mieszkańców Górnego Śląska i szerzej”. – Nieprzeliczone rzesze pielgrzymów, jako drogowskaz własnego życia przyjęły głęboko do serca wezwanie Maryi: odmawiajcie różaniec, czyńcie pokutę, ofiarujcie swoje cierpienie jako zadośćuczynienie za grzechy i jako prośbę o nawrócenie grzeszników. Tym samym Turza na podobieństwo Fatimy stała się miejscem, w którym trwa „eksplozja nadprzyrodzoności” – mówił hierarcha. Wspominał również minione czasy. – W czasach PRL-u w dniach uroczystości nie kursowały autobusy, nie sprzedawano biletów kolejowych do Turzy, kontrolowano godzinami samochody, a pieszych pątników nie chciano dopuścić do sanktuarium. Przez długie dziesięciolecia Turza była traktowana przez władze komunistyczne jako miejsce niewygodne, wręcz wrogie, zakłócające – jedyny poprawny wówczas – obraz socjalistycznego społeczeństwa – mówił kaznodzieja.

Uroczystości w Turzy Śl. rozpoczęto od procesji z domu katechetycznego do kościoła, podczas której odmówiono modlitwę różańcową.

Arcybiskup podkreślił: – „gromadzimy się, aby wspólnie z Jezusem i Jego Matką, przypatrywać się naszemu powołaniu i prosić Maryję, by wyprosiła nam u swego Syna dar kapłańskiej jedności”. Kontynuując swoje rozważanie wskazał, iż pragnienie jedności ma „swoje źródło w upodobnieniu się do Maryi i Jej Niepokalanego Serca, ściśle zjednoczonego z Sercem Jezusa”.

– Serce Niepokalane – to osoba w pełni oddana, nieograniczona w tym oddaniu żadnym odruchem egocentryzmu; to szczyt i pełnia miłości odpowiadającej Bogu, który jest Miłością. Nie mamy – jak Maryja – serc niepokalanych, ale możemy przy pomocy łaski Bożej – coraz bardziej się doskonalić – jak postuluje św. Paweł, aby zachować spokój i wolność od grzechów, nieuporządkowanych przywiązań i wad. Winniśmy się starać, aby nasze serca były rzeczywiście kapłańskie, to znaczy pełne pokoju i całkowicie otwarte dla innych, nawet dla tych, którzy zadają nam rany – mówił abp Skworc.

Fot. Adrianna Sikorska

oprac. /j/