Przyjaciele pszczół

101
110

Do przeszło 3 600 polskich miast działających na rzecz pszczół dołączył Wodzisław Śl.

W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczół, z czego aż 222 to gatunki zagrożone wyginięciem. Najważniejszą rolą pszczołowatych w przyrodzie jest zapylanie roślin. Szacuje się, że dzięki ich pracy powstaje 3⁄4 światowej produkcji żywności. Zawdzięczamy im aż 4 tys. odmian warzyw i owoców. Niestety w ostatnich latach nastąpił wyraźny spadek liczebności owadów zapylających. Zdaniem naukowców zjawisko to ma kilka przyczyn, jednak podstawową jest degradacja środowiska naturalnego przez człowieka.

Odpowiedzią na zjawisko jest Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom, do którego przyłączył się Wodzisław Śl. Manifest to inicjatywa powstała w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, którego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka oraz angażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz owadów pszczołowatych w Polsce. Poparcia dla Manifestu udzielił Polski Związek Pszczelarski oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony przyrody.

Gminy, które przystąpiły do Manifestu, chcą zapobiegać problemowi wymierania pszczół poprzez utworzenie miejsc przyjaznych pszczołom, w których zapylacze będą̨ mogli znaleźć́ pokarm oraz schronienie. W miejscach tych sadzone są rośliny pyłkodajne i nektarodajne, dobrane tak, aby okresy ich kwitnienia zapewniały ciągłość́ pożywienia dla pszczołowatych. Członkowie programu deklarują także stosowanie nawozów i środków ochrony roślin przyjaznych pszczołom oraz podjęcie działań w zakresie edukacji mieszkańców o znaczeniu owadów dla życia człowieka i przyrody.

Organizatorzy akcji postawili sobie za cel założenie 20 000 miejsc przyjaznych pszczołom. Do tej pory w inicjatywę włączyło się przeszło 3 600 polskich miast. Na Śląsku jest ich 9. Oprócz Wodzisławia Śl. w programie uczestniczą m.in. Radlin, Jastrzębie Zdrój oraz Krzyżanowice. Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej: www.pomagamypszczolom.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/ZKujawskimPomagamyPszczolom/.

/mh/

Fot. Pixabay