Eko Wodzisław

100
71

Edukacja, termomodernizacje, dotacje – działania Wodzisławia Śl. ukierunkowane na zwalczanie niskiej emisji.

Wodzisław Śląski od wielu lat walczy ze smogiem poprzez programy ograniczania niskiej emisji, dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, prowadzenie kampanii edukacyjnych (m.in. Gmina z dobrą energią), przeprowadzanie kontroli palenisk czy inne działania, które wpływają na jakość powietrza. Jednym z nich są także termomodernizacje miejskich budynków.

Do maja przyszłego roku wyremontowany zostanie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej. Prace przewidują: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu, wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalację wentylacji mechanicznej.
Termomodernizację przejdzie także budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II. Inwestycja potrwa do sierpnia przyszłego roku i obejmie m.in.: docieplenie ścian z uwzględnieniem umieszczenia logo szkoły na wskazanej elewacji, osuszanie piwnic, wymianę parapetów i części stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie dachu. W planach są roboty wykończeniowe: malarskie i posadzkarskie, licowanie ścian. Wymienione zostaną ponadto instalacje: odgromowa, c.o. i elektryczna. Rozdzielona zostanie też kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Miasto w ostatnim czasie uzyskało także finansowe wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki 12 tys. zł dotacji i prawie 120 tys. zł pożyczki zmodernizowana zostanie instalacja c.o. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jastrze?bskiej 136. Fundusz przeznaczył także przeszło 350 tys. zł grantu i prawie 700 tys. zł pożyczki na program wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Wodzisławia Śl. Pieniądze te posłużą mieszkańcom i przyczynią się do walki z niską emisją.

Gmina rozważa także możliwość podjęcia dodatkowych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez wsparcie finansowe dla mieszkańców, stanowiące zachętę do wymiany starego typu kotłów c.o. na kotły niskoemisyjne, wysokosprawne, spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, kotły gazowe, olejowe, elektryczne bądź podłączenie do sieci ciepłowniczej. W związku z tym władze miasta zachęcają do wypełnienia ankiet, które należy złożyć w urzędzie miasta bądź przesłać na adres: [email protected] do 31 lipca 2017 roku. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej miasta.

/mh/

Fot. UM Wodzisław Śl.