Gmina Godów: Transgraniczny Rajd Rowerowy

4
221

9 września drogami gminy Godów i gminy Mszana przejedzie 30-kilometrowy rowerowy rajd.

Start Transgranicznego Rajdu Rowerowego przewidziano na godz. 12:30, na obiekcie sportowym w Skrbeńsku a zakończenie – ok. godz. 16:30 przy Ośrodku Kultury w Skrzyszowie.

W rajdzie mogą brać udział osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież w kaskach i pod opieką osoby dorosłej.

Trasa przejazdu:

Godów: Transgraniczny Rajd Rowerowy. Trasa

Zadanie realizowane jest z projektu „Synergia – integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – wysokość dofinansowania 476.508,33 euro, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

publ. /k/