Wodzisławska moneta na 760-lecie miasta

96
77
Jubileusz Wodzisławia Śląskiego. Wodzisławska moneta na 760-lecie miasta

Z okazji 760-lecia miasta, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim wydało jubileuszowy numizmat, który mieszkańcy zakupić mogą w Pałacu Dietrichsteinów.

Wyjątkową wodzisławską monetę mieszkańcy nabyć mogą w cenie 10 zł. Na awersie medalu wybita została jedna z nielicznych zachowanych pieczęci księcia Władysława, panującego w latach 1246-1281/2 i uważanego powszechnie za założyciela Wodzisławia Śląskiego. Na pieczęci ujęto postać księcia jadącego na koniu, który w lewej ręce trzyma proporzec, a w prawej tarczę. W otoku znalazł się napis majuskulny: S(IGILLVM): WLADISLAI DE OPOL.

Z kolei na rewersie monety znalazł się herb miasta, znany z odcisku najstarszej zachowanej pieczęci lakowej z 1597 r. Po prawej przedstawia on pół orła, a po lewej – pół róży. W otoku znalazł się napis: †GROSS(US):CIVIT(ATIS):WLADISLAVENSIS*1257-2017 (w tłumaczeniu: GROSZ MIASTA*WODZISŁAWIA*1257-2017).

Jubileuszowy numizmat ma średnicę 33mm i grubość 2mm.

publ. /k/
Fot. Muzeum w Wodzisławiu Śl.