Śląsk konsekwentnie walczy ze smogiem

101
76

Po uchwale antysmogowej czas na projekt „Catching-up regions”. Międzynarodowi eksperci z Banku Światowego pomogą samorządowi województwa śląskiego walczyć o czyste powietrze.

Województwo śląskie jako drugie w kraju wprowadziło uchwałę antysmogową. Teraz, po świętokrzyskim i podkarpackim weźmie udział w projekcie „Catching-up regions”. – Od początku prac nad uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego powtarzałem, że to nie może być jedna inicjatywa. Że konieczne są rozwiązania ogólnokrajowe. Bardzo przydatna może okazać się pomoc międzynarodowa, z której teraz właśnie zaczynamy w tej kwestii korzystać – uważa marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Projekt składa się z dwóch części. Analityczna ma określić czynniki spowalniające procesy rozwojowe. Część doradcza ma określić i wdrożyć w wybranych obszarach takie działania, które będą sprzyjały zwiększaniu skuteczności unijnych instrumentów polityki spójności – w osiąganiu zakładanych celów rozwojowych.

Na początku lipca eksperci z Banku Światowego odwiedzili Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w trzy miasta: Katowice, Częstochowę oraz Rybnik. 29 czerwca w warszawskiej siedzibie polskiego oddziału Banku Światowego obradował Komitet Sterujący projektu „Catching-up regions”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Infrastruktury i reprezentanci województw biorących udział w projekcie.

Spotkanie było okazją do zapoznania się komitetu z pełną analizę zanieczyszczenia powietrza w małopolskim i śląskim. Samorządowcy jako jedno z niezbędnych do podjęcia działań wytypowali termomodernizację budynków jednorodzinnych. Ustalono także czas trwania projektu. W województwie śląskim ma on potrwać do marca 2018 r.

Kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Catching-up regions” zapowiedziano na wrzesień. Do tego czasu powinien powstać raport z części analitycznej, który odpowie na pytania, jakie działania podjąć w pierwszej kolejności i czy w realizację projektu angażować Komisję Europejską.

/mh/

fot.: Katarzyna Przypadło