Wodzisław: Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

5
337
Wodzisław: Projekt

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności bezrobotni otrzymać będą mogli w ramach projektu „Moja firma – mój sukces”, realizowanego przez Powiat Wodzisławski wspólnie z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl.

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymać będzie mogło 5 osób bezrobotnych z terenu powiatu wodzisławskiego powyżej 30. roku życia. Dofinansowania zostaną przyznane w ramach projektu partnerskiego „Moja firma – mój sukces”, którego liderem jest Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim a partnerem – Powiat Wodzisławski.

Celem projektu jest łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową 5 osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Osobom tym zostaną udzielone bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie pomostowe.

Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2017 r., a zakończy w listopadzie 2018 r. Jego całkowita wartość wynosi 396 523,00 zł, natomiast przewidywana wartość dofinansowania – 382 523,00 zł.

I etapem projektu będzie rekrutacja uczestników, która zaplanowana została na czerwiec 2017 r. (informacja o naborze wkrótce ukazać ma się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego oraz Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim).

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (tel. 32 412 09 44).

Projekt „Moja firma – mój sukces” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, Działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

/k/
Fot. pixabay