60-lecie Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim

183
510
Cech Wodzisław Śląski

W piątek, 12 maja, Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim świętował 60 rocznicę powstania.

W kościele pw. WMP odbyła się uroczysta msza św., zaś w Wodzisławskim Centrum Kultury uroczysta gala. W uroczystościach wzięły udział m.in. delegacje partnerskich samorządów z powiatów: Recklinghausen (Niemcy), Jelgava (Łotwa), Soermland (Szwecja) i Powiatu Tczewskiego.

Początki wodzisławskiego Cechu

Pierwsze zalążki organizacji cechowych w powiecie wodzisławskim pojawiły się już w XVI wieku. Spośród pierwszych pracechów branżowych warto wymienić organizacje piekarzy, rzeźników, szewców, tkaczy lnu. Z biegiem czasu zaczynały funkcjonować inne cechy branżowe, które działały przez stulecia aż do początku drugiej wojny światowej. Po wojnie reaktywowano działanie cechów branżowych, ale na krótko. W 1947 roku zostały one wchłonięte przez Okręgowy Związek Rzemiosł Różnych w Rybniku. Działania miejscowych rzemieślników po utworzeniu powiatu wodzisławskiego w 1954 roku doprowadziły do odłączenia od Rybnika Cechu Rzemiosł Różnych z siedzibą w Wodzisławiu Śl., który oficjalnie rozpoczął działalność 20 lutego 1957 roku. Z kolei 31 sierpnia 1998 roku nastąpiło przekształcenie Cechu Rzemiosł Różnych w Wodzisławiu Śl. w Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl.

256 zakładów

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca osoby wykonujące działalność wytwórczą, handlową, budowlaną lub usługową. Zrzesza zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast: Jastrzębie Zdrój, Pszów, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śl. oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana. Obecnie jest to 256 zakładów działających w branżach: budowlanej, drzewnej, fryzjerskiej, metalowej, ogólnej, motoryzacyjnej, spożywczej. Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości. Przy Cechu funkcjonują ośrodek szkolenia, biuro rachunkowe, Agencja Zatrudnienia, Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza „Promyk”, Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla MSP.

Działalność Cechu

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. prowadzi działania na rzecz promocji przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku, poprzez np. organizację wraz z samorządem terytorialnym powiatu wodzisławskiego corocznej edycji konkursu „Powiatowy Lider Przedsiębiorczości”, utworzenie strony internetowej: www.cech.wodzislaw.pl oraz promowanie na portalu społecznościowym Facebook. Ośrodek realizuje projekty wspierające przedsiębiorców, np. w 2005 r. projekt „Dostosowanie infrastruktury w celu utworzenia Śląskiej Sieci Doradczo-Szkoleniowej” (Głównym celem projektu było podwyższenie jakości świadczonych usług poprzez wdrożenie nowoczesnych metod doradczych i szkoleniowych oraz podwyższenie standardu zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji usług, jak również zwiększenie dostępności do usług dla przedsiębiorców.); projekt „Pomysł na sukces” (Program zakładał dostosowanie wspierania zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych.); prowadzi usługi informacyjne dla MSP dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Współpraca

Wodzisławski Cech współpracuje m.in. z organizacją rzemieślniczą Kreihandwerkerschaft z powiatu Recklinghausen. 30 kwietnia 2004 r. podpisano umowę partnerską pomiędzy organizacjami. Międzynarodowa współpraca polega na wymianie uczniów z zakładów zrzeszonych w organizacjach, doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy firmami z sektora MSP. Ośrodek współpracuje również ze szkołami z powiatu wodzisławskiego.

Troska o jakość działania

12 września 2002 r. wodzisławski Cech uzyskał (jako pierwszy Cech w Polsce) certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9000-2001. Z kolei 1 sierpnia 2003 r. Fundusz Poręczeniowy z Katowic przyznał Cechowi certyfikat Punktu Konsultacyjnego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego, który jest świadectwem uzyskania autoryzacji do wykonywania usług z zakresu metodologii udzielania poręczeń, doradztwa dla wnioskodawców oraz zasad przygotowywania wniosków. Za zasługi w rozwoju rzemiosła Cech został wyróżniony wieloma odznaczeniami, do najważniejszych należy złoty medal im. Jana Kilińskiego.

Fot. Adrianna Sikorska

/j/