Jak wygląda wykonawstwo szczepień w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim?

3
112
Szczepienia Kędzierzyn-Koźle

Choć liczba niezaszczepionych dzieci w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim wzrasta z roku na rok, to zdaniem Małgorzaty Kopczyńskiej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie ma powodów do niepokoju. 

Od 24 do 30 kwietnia obchodzony był Europejski Tydzień Szczepień pod hasłem „Vaccines work” („Szczepienia działają”). Podobnie jak w latach ubiegłych inicjatywa i działania koordynowane przez Światową Organizację Zdrowia miały na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia.

W roku 2016 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim nie zaszczepiono 17 dzieci, w 2015 – 10 dzieci, 2014 – 5 dzieci. 

Wykonawstwo szczepień w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim jest na wysokim poziomie. Świadczą o tym dane z ostatnich lat. Warto podkreślić, że stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w 2016 roku był na poziomie 95%. Ruchy antyszczepionkowe pojawiają się bardzo incydentalnie. Choć liczba dzieci odsuniętych od szczepień decyzją rodziców wzrosła z 10 przypadków w roku 2015 do 17 w roku 2016, nadal jest to, zdaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kędzierzynie-Koźlu, margines niewpływający na realizację programu. – Tak mała liczba niezaszczepionych dzieci to efekt dobrej współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z zakładami leczniczymi jak również prowadzone przez instytucję sanitarną efektywne działania edukacyjne i rozmowy w środowiskach opornych. Postępowanie egzekucyjne wobec rodziców i opiekunów prawnych małoletnich dzieci, niepoddających ich obowiązkowym szczepieniom ochronnym w naszym powiecie nie zostało jeszcze wszczęte ze względu na występującą rotację środowisk opornych – wyjaśnia Małgorzata Kopczyńska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim zgłoszone są trzy środowiska oporne romskie, w których sześcioro dzieci niepoddawanych jest obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

W przypadku, gdy dziecko nie zostaje zaszczepione, lekarz rodzinny powiadamia o niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który następnie prowadzi dochodzenie w sprawie ustalenia stron w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi. – Po przeprowadzeniu dochodzenia i wyczerpaniu działań edukacyjno-informacyjnych wysyłane jest do każdego z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka upomnienie. W przypadku niezastosowania się przez rodziców lub opiekunów prawnych do upomnienia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny składa wniosek do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wszczęcie egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym w stosunku do rodziców lub opiekunów prawnych i zastosowaniu grzywny w celu przymuszenia – wyjaśnia Jolanta Rybak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Zatem sanepid zyskał możliwość, by liczbę uchylających się od obowiązku zmniejszyć jeszcze bardziej. Opolski Urząd Wojewódzki może nałożyć grzywnę nawet do 10 tys. zł.

Krystyna Stanik