Nie szczepisz dziecka? Poniesiesz konsekwencje

102
166
Obowiązkowe szczepienia ochronne. Sanepid w Wodzisławiu Śląskim

Z roku na rok, również w powiecie wodzisławskim, rośnie liczba nieszczepionych dzieci – ta informacja powinna być dla nas powodem do zmartwień.

Szczepienia ochronne są najważniejszym odkryciem medycyny i przyniosły ratunek milionom ludzi na świecie. Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć zapadalność na groźne i powszechne niegdyś choroby. Choroby zakaźne, zarówno wirusowe, jak i bakteryjne, szczególnie łatwo rozwijają się u najmłodszych dzieci, a każda infekcja niesie za sobą ryzyko ciężkiego przebiegu i powikłań. Przed zakażeniem najmłodszych uchronić mogą jedynie szczepienia.

Szczepienia ochronne mogą nie tylko znacznie zmniejszyć liczbę zachorowań i powikłań, ale nawet – całkowicie wyeliminować niektóre choroby zakaźne.

– Pozytywny efekt szczepień można zaobserwować patrząc wstecz, np. porównując liczbę osób chorujących na odrę w czasach, kiedy nie było szczepień i obecnie. W 1971 r. w Polsce zachorowało prawie 200 tys. osób, a zmarło 154. Natomiast w 2016 r. liczba chorych to 133 osoby i nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po odrze. Dzięki masowym szczepieniom udało się wyeliminować w ostatnich latach szereg chorób zakaźnych. W Polsce nie występuje ospa prawdziwa czy błonica, a WZW B i krztusiec udało się znacznie ograniczyć – wyjaśnia Barbara Orzechowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim.

W dniach od 24 do 30 kwietnia, również w Wodzisławiu, obchodzony był Europejski Tydzień Szczepień. Podobnie jak w latach ubiegłych, inicjatywa i działania kierowane i koordynowane były przez Światową Organizację Zdrowia. Celem tego wydarzenia jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia. Szczególny nacisk kładzie się na dotarcie do populacji z grup ryzyka oraz osób, które z różnych przyczyn sprzeciwiają się idei szczepień. Ci ostatni powinni jednak pamiętać, że za uchylanie się od obowiązku szczepień mogą czekać ich surowe konsekwencje.

Ruchy antyszczepionkowe, choć wciąż incydentalne, w ostatnich latach nasilają się. Sanepid zyskał jednak możliwość, by liczbę uchylających się od obowiązku zmniejszyć. W 2016 roku, Śląski Urząd Wojewódzki (delegowany do prowadzenia egzekucji szczepień) wdrożył działania represyjne, których celem jest przymuszenie rodziców do wykonania obowiązku zaszczepienia dziecka. Urząd może również nałożyć grzywnę w wysokości nawet do 10 tys. złotych.

Działania represyjne są konieczne, ponieważ szczepienia ochronne należycie będą spełniały swoją rolę dopiero wtedy, gdy zaszczepione będzie min. 95% społeczeństwa.

Katarzyna Krentusz
Fot. pixabay

Komentarz na gorąco:

Barbara Orzechowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim

Szczepienia ochronne mają znaczenie nie tylko dla odporności konkretnego dziecka, ale także – całego społeczeństwa. Dzięki takiej odporności chronimy dzieci jeszcze nieszczepione oraz takie, które nie mogą być szczepione ze względów zdrowotnych. (…) Niestety, w związku ze zwiększającą się liczbą rodziców, którzy są przeciwnikami szczepień powraca krztusiec – wysoce zakaźna choroba dróg oddechowych. Ze względu na zwiększoną liczbę zachorowań, konieczne było wprowadzenie dodatkowej dawki przypominającej w 14 r.ż. w Kalendarzu Szczepień Ochronnych od 2016 r.

Na dzień 31 marca 2017 r. liczba dzieci nieszczepionych wynosiła 423. W poprzednich latach dzieci niezaszczepionych było: na koniec 2013 r. – 93, na koniec 2014 r. – 147, na koniec 2015 r.– 265, a na koniec 2016 r. – 404.

W 2016 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna skierowała 15 tytułów wykonawczych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodatkowo wysyłane są wezwania do szczepień ochronnych do rodziców opornych, w celu wyjaśnienia przyczyn nieszczepienia swojego dziecka. Przeprowadzono rozmowy z rodzicami, zakończone w niektórych przypadkach zaszczepieniem dziecka. Organizowane są szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek, mające na celu podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Przekazywane są także broszury i ulotki informacyjne do POZ.

Ogólny stan zaszczepienia dzieci na terenie działalności Stacji wynosi ok. 95 %.