Żeglowne połączenie Dunaju, Odry i Łaby

1
116

Podczas polsko-czeskiego spotkania konsultacyjnego przedstawiciele powiatu i gmin rozmawiali o żeglownym połączeniu Dunaj-Odra-Łaba.

W Sali Sejmu Śląskiego odbyło się polsko-czeskie spotkanie konsultacyjne w sprawie prac nad studium wykonalności dla żeglownego połączenia Dunaj-Odra-Łaba. Kędzierzyńskie starostwo reprezentował wicestarosta Józef Gisman oraz członek zarządu powiatu, Rajmund Frischko. Artur Maruszczak uczestniczył w spotkaniu z ramienia Gminy Kędzierzyn-Koźle, wójt Alojzy Parys reprezentował Cisek, a wójt Krzysztof Ficoń – Bierawę.

Spotkanie z wojewodą śląskim oraz opolskim, a także przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej, Opolskiego i Śląskiego Urzędów Wojewódzkich, czeskiego wykonawcy studium oraz ekspertami Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach miało na celu uzyskanie informacji o dostępnych materiałach planistycznych związanych z potencjalnymi wariantami drogi wodnej Koźle-Ostrawa. Polska chce aktywnie uczestniczyć w inicjatywach na rzecz rozwoju transeuropejskich korytarzy transportowych. Pierwsze efekty programu w Kędzierzynie-Koźlu będą widoczne na Odrze do 2019 roku. Koszty inwestycji pokryją m. in. samorządy, firmy energetyczne i prywatni przedsiębiorcy. Część środków będzie pochodzić od zagranicznych instytucji.

MN

fot. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu