Biblioteka Wodzisław: Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

7
89
Biblioteka Wodzisław: Biznes - wsparcie na badania, rozwój i innowacje

Spotkanie w wodzisławskiej książnicy poświęcone będzie zasadom pozyskiwania wsparcia na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Spotkanie dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach odbędzie się 20 kwietnia. W trakcie wydarzenia omawiane będą kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe, a także zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz mechanizm racjonalnych usprawnień.

Spotkanie zaplanowano w godzinach od 9:00 do 14:00. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu mogą się zarejestrować pod tym linkiem. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Wszelkie pytania kierować można pod numery tel.: 32 743 91 71, 32 743 91 77.

Fot. pixabay