Dotacje na wyciągnięcie ręki

1
171
WFOŚiGW Opole

Walka z zanieczyszczonym powietrzem, chęć długoterminowych oszczędności czy konieczność wymiany pieca, który nie nadaje się już do użytku – niezależnie od motywacji, kwestia wymiany źródła ogrzewania lub ocieplenia domu dotyczy wielu mieszkańców regionu. Wiele osób nie jest jednak w stanie samodzielnie sfinansować kosztownej inwestycji – dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu proponuje właścicielom domów jednorodzinnych solidne wsparcie w tym zakresie. Problem w tym, że wciąż zbyt niewielu z nas dobrze zna ofertę Funduszu i wie, jak można się ubiegać np. o pożyczkę na wymianę okien i drzwi, ocieplenie budynku lub zakup nowego kotła. Okazuje się jednak, że pracownicy WFOŚiGW zdają sobie z tego sprawę i postanowili wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców regionu. 1 i 2 lutego w siedzibie opolskiego Funduszu podpisano z gminami z całego województwa Porozumienie dotyczące współpracy, w ramach którego realizowany jest „Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu”.

Co w praktyce będzie oznaczać realizacja Porozumienia?
Do każdej z gmin trafią specjalnie opracowane materiały informacyjno-promocyjne, które przybliżą mieszkańcom ofertę Funduszu. W urzędach będzie też można otrzymać formularze niezbędne do ubiegania się o wsparcie.
– Samorządy będą informowały mieszkańców, że środki Wojewódzkiego Funduszu np. na termomodernizację są dostępne – wyjaśnia Prezes Funduszu Piotr Soczyński. Oprócz udzielania informacji o ofercie przygotowanej przez WFOŚiGW dla właścicieli domów jednorodzinnych, przeszkoleni urzędnicy będą mogli też wstępnie sprawdzić poprawność wypełnienia formularza, a przede wszystkim pomóc wybrać najkorzystniejszą ofertę. Wszystko po to, by maksymalnie ułatwić mieszkańcom dostęp do potrzebnych informacji, dzięki którym wszyscy zainteresowani będą mogli podjąć decyzję o złożeniu wniosku o pożyczkę czy dotację bez konieczności wyjeżdżania poza swoją gminę. Natomiast same wnioski oraz uzupełnienie ewentualnych braków czy przedstawienie poprawek, które wskażą pracownicy WFOŚiGW można składać również za pośrednictwem poczty.

Program Ograniczania Niskiej Emisji w zakresie działań podejmowanych przez osoby fizyczne w województwie opolskim składa się z czterech części. Pierwsza z nich zakłada wymianę źródła ciepła („EKO-PIEC”), druga obejmuje przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego bez wymiany źródła ciepła („EKO-TERM”), trzecia, najbardziej kompleksowa, ma na celu – termomodernizację budynku wraz z wymianą źródła ciepła („EKO-DOM”), a w ramach czwartej można uzyskać pożyczkę na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii („OZE”). Do skorzystania z pierwszych trzech wariantów pożyczki uprawnione są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących budynki jednorodzinne położone na terenie województwa opolskiego. Natomiast o wsparcie w ramach części pt. „OZE” mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących jednorodzinne budynki mieszkalne istniejące bądź w trakcie budowy lub nieruchomości przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej położonych na terenie województwa opolskiego, jak również właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych, jeżeli istnieją techniczne i prawne możliwości montażu instalacji OZE.

A jakie konkretne inwestycje można przeprowadzić, korzystając z pożyczek WFOŚiGW?
Wariant „EKO-PIEC” zakłada wsparcie dla zakupu kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek), kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym lub podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Program „EKO-TERM” zakłada z kolei sfinansowanie przedsięwzięć polegających m.in. na wymianie okien, drzwi, bram garażowych, ociepleniu ścian zewnętrznych, stropów czy podłóg. Natomiast beneficjenci korzystający z programu „OZE” będą mogli zainstalować w swoich domach np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne.

Co ważne, osoby, które uzyskają pożyczkę z WFOŚiGW mogą się ubiegać o jej umorzenie w 20-30%.
Włodarze gmin, które podpisały Porozumienie z Funduszem zapewniają, że kampania informacyjna będzie prowadzona nie tylko w urzędach, ale także w mediach społecznościowych, na stronach internetowych czy za pośrednictwem kościołów. Dzięki temu nikt nie będzie mógł powiedzieć, że zatruwa swoje otoczenie, bo nie wie, jak można to zmienić.

/kc/
Fot. WFOŚiGW w Opolu