WCK zaprasza na kurs teatralny dla osób pracujących z niepełnosprawnymi

5
84
WCK Wodzisław: Kurs dla nauczycieli i instruktorów prowadzacych zajęcia teatralne z niepełnosprawnymi

Organizowany w Wodzisławskim Centrum Kultury kurs obejmować będzie tak istotne zagadnienia, jak metodyka i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi, wszechstronny rozwój uczestników zajęć teatralnych, rola plastyki, muzyki, tańca i ruchu w spektaklu, teatr animacji, teatr cieni, maska teatralna, przedstawienia plenerowe, elementy czarnego teatru i inne.

Kurs skierowany jest do osób prowadzących zajęcia teatralne z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ośrodkach terapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, szkołach i przedszkolach z klasami integracyjnymi, szkołach specjalnych itp. Dzięki warsztatom, ich uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać wyobraźnię, kreatywność i komunikację u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Prowadzący podpowiedzą, jak odpowiednio dobierać techniki ruchu i żywego słowa, zaproponują ćwiczenia i sposoby dochodzenia do poznania własnych możliwości i pokażą, jak tworzyć spektakle pozwalające na wykorzystanie potencjału twórczego osób niepełnosprawnych.

2-dniowy kurs w Wodzisławskim Centrum Kultury odbędzie się w dniach 25 i 26 marca 2017 roku. Zajęcia trwać będą 5 godzin (od godz. 9:00 do 14:00). Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego jego odbycie.

Zajęcia w WCK poprowadzą: Barbara Rau – aktorka Teatru Banialuka z Bielska- Białej oraz instruktor arteterapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Jesteś Potrzebny" Teatru Grodzkiego oraz Jan Chmiel – aktor, lalkarz, animator teatralnego ruchu amatorskiego oraz kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej "Jesteś Potrzebny".

Pierwszego dnia kursu poruszone zostaną takie zagadnienia, jak zajęcia teatralne z wykorzystaniem najprostszych form plastycznych, animacja materiałem, zajęcia z wykorzystaniem maski teatralnej, sposoby i celowość wykorzystania, zajęcia z wykorzystaniem techniki teatru cieni, współpraca w grupie, nabywanie umiejętności koncentracji, uwagi i skupienia, kształcenie umiejętności manualnych oraz rozbudzanie wyobraźni i rozwój abstrakcyjnego myślenia. Drugiego dnia zajęć przewidziano z kolei takie tematy, jak ćwiczenia mające na celu integrację grupy pod względem twórczych działań zespołowych, techniki teatru animacji podczas zajęć teatralnych z osobami niepełnosprawnymi, warsztaty teatralne prezentujące techniki teatru animacji np. animacja przedmiotem, kukłą, marionetką, maska w teatrze, teatr cieni, "czarny teatr" czy przedstawienie plenerowe.

Chęć swojego udziału w szkoleniu zgłosić można wypełniając kartę dostępną w załączniku poniżej.  Rekrutację prowadzi Magdalena Świergolik za pośrednictwem maila: [email protected] lub pod nr tel. (32)455 48 55 (wew.28). Cena kursu wynosi 150 zł (płatności należy dokonać przelewem na konto: Bank PKO SA 09 1240 4357 1111 0010 3971 8780, w tytule wpisując "Warsztaty teatralne dla osób pracujących z niepełnosprawnymi, imię i nazwisko uczestnika"; adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski).

/k/