Pierwsi mieszkańcy przebadani pod kątem benzenu

1
16
kędzierzyn koźle
Od dwóch tygodni mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla mogą udać się na bezpłatne badanie na zawartość fenoli w organizmie. Ma to pomóc w ocenie wpływu benzenu na stan ich zdrowia. 
W trakcie ostatniej konferencji prasowej prezydent Nowosielska zaprezentowała wyniki badań  wśród pierwszych 241 osób. U 217 z nich nie zanotowano przekroczenia dopuszczalnej normy stężenia fenolu, wynoszącej 20 mg/dl. Podwyższoną zawartość stwierdzono u 23 osób, która wynosiła średnio 38,79 mg/dl, a u jednej zaobserwowano stężenie krytyczne, powyżej 80 mg/dl. Taki wynik zanotowano u osoby mieszkającej w dzielnicy Śródmieście, prawdopodobnie przejdzie badanie jeszcze raz, aby wykluczyć możliwość błędu. Mieszkańcy przed badaniem uzupełniali ankietę na temat warunków w miejscu pracy, czy palenie papierosów, aby wykluczyć inne czynniki, które również mogą powodować zwiększoną zawartość fenoli. 
Mieszkańcy wciąż mogą zgłaszać się na badania przeprowadzane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 
– Być może bez zwiększania środków uda się przebadać więcej osób niż wstępnie zakładaliśmy. Szczegółowa analiza wyników zostanie sporządzona przez fachowców po zakończeniu badań – poinformowała Sabina Nowosielska.
Materiał do badań (próbkę moczu) można dostarczyć do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Roosevelta 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00 lub do Przychodni Specjalistycznej przy ul. Harcerskiej 11, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 11.00.
 
MN