Wyjazdowe posiedzenie komisji sejmowych w Kuźni Raciborskiej

3
90
Posiedzenie w Kuźni Raciborskiej 2016

25 i 26 października połączone komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obradowały w Kuźni Raciborskiej. W trakcie wizyty na Śląsku posłowie odwiedzili Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, Park Krajobrazowy Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich oraz zapoznali się z aktualnym stanem lasów i ich odbudową po pożarze sprzed 24 lat. W sierpniu 1992 r. ogień strawił ponad 9 tys. hektarów lasu. Parlamentarzyści złożyli również kwiaty i znicze w miejscu pamięci poświęconym mł. kpt. A. Kaczynie i dh A. Malinowskiemu, którzy zginęli podczas akcji gaśniczej.
Nadleśniczy Robert Pabian przedstawił także informację na temat przeprowadzonych prac, które mają chronić las przed pożarami oraz omówiono proces wysychania, który dotyka lasy Nadleśnictwa.

Członkowie komisji wizytowali też teren przeciwpowodziowego zbiornika „Racibórz Dolny”, którego budowa wciąż nie jest zakończona, a piętrzące się problemy uniemożliwiają sfinalizowanie inwestycji w oczekiwanym przede wszystkim przez mieszkańców terminie. W posiedzeniu uczestniczyli także p.o. zastępca prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Robert Kęsy, p.o. dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Tomasz Cywiński, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wiesław Kucharski, wojewoda opolski Adrian Czubak, starosta raciborski Ryszard Winiarski, prezydent miasta Racibórz Mirosław Lenk oraz burmistrz miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha.

Komisja zajmowała się także kwestią Odrzańskiej Drogi Wodnej, w tym budową kanału Odra-Dunaj-Łaba i Kanału Śląskiego.

/kc/
fot. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie