Podsumowanie I-ego Forum Miast Partnerskich

1
88
kędzierzyn koźle
W odpowiedzi na zaproszenie prezydent Sabiny Nowosielskiej do Kędzierzyna-Koźla przyjechali reprezentanci zaprzyjaźnionych samorządów z Kałusza (Ukraina), Jonawy (Litwa), Przerowa (Czechy) oraz Raciborza.
Uroczyste otwarcie oraz powitanie przybyłych gości spoczęło na zastępcy prezydenta, Arturze Maruszczaku. 
– Tym forum chcielibyśmy zapoczątkować tryb spotkań między naszymi miastami, aby jeszcze ściślej zawiązywać współpracę oraz wymieniać doświadczenia – powiedział.
Forum zostało podzielone na kilka części. W trakcie pierwszej, przedstawiciele poszczególnych delegacji opowiedzieli o miastach, które reprezentują. Następnie zebrani debatowali na temat rozwoju gospodarczego i sposobach na pozyskanie inwestorów. Swoją uwagę skupili również na edukacji, kulturze, sporcie oraz turystyce. W trakcie dyskusji prowadzonej przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury padło kilka propozycji mających zacieśnić współpracę pomiędzy miastami. Niektóre z nich to letnie obozy dla najmłodszych, organizacja olimpiady sportowej dla miast partnerskich, czy też stworzenie panelu internetowego zawierającego informacje o terenach inwestycyjnych.
 
MN
fot. UM Kędzierzyn-Koźle